Archive for the ‘Ekonomikos pamokėlės’ Category

 Bankas pinigų neuždirba – visus pinigus uždirba valstybės gyventojai ir jų įmonės. Tačiau bankas surenka valstybės gyventojų santaupas ir visų įmonių sąskaitos ir pinigai irgi yra bankuose. Toliau, niekieno nekontroliuojamas bankas pinigus skolina visiems už procentus. Vyriausybė irgi skolinasi iš banko. Faktiškai gaunasi, kad bankas surenka visus valstybės kreditinius išteklius ir juos naudoja tai pačiai valstybei ir jos piliečiams plėšti ir smaugti – kokias nori tokias palūkanas ima. Biuletenis labai aiškiai parodo kaip bankai apgaudinėja ir apvagia ir valstybės gyventojus, ir jų įmones, ir pačią valstybę. Faktiškai bankas yra valstybė valstybėje. Tai tikrų tikriausias parazitas.

Panaudota www.sarmatas.lt medžiaga

Nors teismas konstatavo, kad su akcijomis susietas obligacijas platinęs DNB bankas, tuomet dar „DnB Nord“ bankas, klaidino investuotojus, jaunai klaipėdiečių šeimai nuo to netapo lengviau. Ji suprato, kad nutiko blogiausia, kas tik galėjo nutikti – šio banko vilionės uždirbti iš obligacijų jai gresia turto pardavimu iš varžytinių arba jo perdavimu bankui.

toliau skaitykite

Paminėsiu mūsų vietinio bankininko amžinatilsį G.Konopliovo prieš daugelį metų man pasakytus žodžius. Su juo esu turėjęs daug pokalbių įvairiais klausimais. Jis man tada teigė, kad nacionalinės bankininkystės Lietuvoje nebus, nes yra daroma viskas, kad jos nebūtų. Ir jeigu jūs matote, jos ir nėra Lietuvoje, jos nėra Latvijoje, jos nėra Lenkijoje. Jeigu kas nors dar abejoja mano žodžiais, paskaitykite tokio Džono Perkinso (John Perkins) knygą „Ekonominio žudiko išpažintis“. Diskutuodamas su vienu pažįstamu apie pačią Dominiko istoriją, aš iš karto sakiau, kad tai yra užsakymas. Jis sako: na, tu kaip visada sąmokslo teorijomis tiki. Tada aš jo paklausiau: o tu Dievą tiki? Taip, sako, tikiu. Sakau, keistas tu žmogus, Dievą tiki, o sąmokslais – ne. Keisti, Viešpatie, žmonės. Ir naivumo liejasi upės.

R. Paulauskas

Kas yra žydas? Adolfas ( reikia žinoti istoriją ) tai vadino “Liuciferio tragedija“! Taip ir yra! Destruktyvūs elementai gamtoje vadinami parazitais. Jie yra gyviai, kurie nebegali išgyventi patys, dėl tam reikalingų organų atrofavimosi, kaip plaučių, virkinamosios sistemos, lytinių organų, arba negali judėti. Jie toliau nebėra pajėgūs užsitikrinti savo pačių maistą ir virškinti jį ir yra, taipogi, priklausomi nuo kitų gyvų augalų ir gyvūnų. Jie suėda savo šeimininkus. Jie juos užgula kaip skėriai, iščiulpia jų gyvybę, sunaikina juos. Jų tragedija yra, kad, taip darydami, jie patys susinaikins pabaigoje. Gamta visuomet padeda. Kai parazitai paima viršų, jie suėda vienas kitą.

Ar jūs žinote kad pasaulio finansus kontroliuoja žydų tautybės žmonės? Kodėl taip įvyko aš negaliu atsakyti jums. Aš tik analizuoju istoriją ir faktus. Visi jie yra galingi žmonės pasaulinėje finansų imperijoje. Vadinkite juos kaip norite, kad ir GLOBALISTŲ-ŽYDŲ MAFIJA, kurie geria visų valstybių kraują. ( Lietuvos taip pat )

Ben Bernanke ( JAV Federalinė Rezervų Sistema ) žydas

“Galima skolinti ne žydams lupikiškomis palūkanomis“ (Kaba mezia Tob.). “Žydas visada turi šnekėti taip, kad atrodytų nekaltas“(Pesachim 3a). “Žydas visada turi įtikti aplinkui esantiems asmenims“ (Katubot 17a). “Kokia yra žydo rolė šiame pasaulyje? Vaizduoti kvailą.“ (Chullie 89a). “Kai tik žydai pramoksta išminties, jie tampa klastingais.“ (Sota 21b).

Jean-Claude Trichet ( Europos Centrinis Bankas ) žydas

“Ne žydo namai yra kaip tvartas“(erubin 62a, 72b). “ “Ne žydai nėra žmonės“ (Jebonat 61a Tosahot). “Ar galima ne žydus vainti žmonėmis? Ne! Nes yra parašyta (Ezekielio pranašystė 34:31): “Jūs, žydai, esate žmonės, jūs esate vadinami žmonėmis, bet ne ne žydai nėra vadinami žmonėmis, bet gyvuliais“ (Kaba mezia 114b). “Tik žydai yra svarbūs pasaulyje. Jie yra grūdai, o ne žydai yra pelai“ (Isaak Abrabanul, komentarai Isijo, Jeremijo, Ezekielio ir kitiems 12 pranašų).

Jean-Pierre Roth ( Šveicarų Nacionalinis Bankas ) žydas

Melagingi žydų pažadai: “Jeigu žydas nori panaikinti savo praeitų metų priesaikas, jis tai turi pasakyti naujųjų metų pradžioje: “Visos mano duotosios priesaikos yra negaliojančios“. (Nedarim 23b) Arba: “Vardan ramybės, galima pakeisti savo duotus [ažadus.“ (Jebamot 65b)

Mervyn King

Mervyn King ( Bank of England ) žydas

“Visi žydai yra ponijos vaikai.“(Schabbat 67a, 11a1 128, kaba mezia 113b)

Mark Carney ( Bank of Canada ) žydas

“Kiekvienas žydas privalo sakyti sau, kad šis pasaulis buvo sukurtas man“ (Sanhedrin 37a), “Izraelio žemė buvo sukurta pirma, paskui likęs pasaulis.“…

Dominique Strauss-Kahn ( Buvęs TVF direktorius ) žydas

“Tas, kuris yra neturtings, turi likti neturtingas, o tas, kuris yra turtingas, turiv turėti dar daugiau pinigų. Yra nuodėmė aiškinti kitaip.“ Žydai sako: “Viskas yra nulemta iš anksto.’ (Pinke abot 111)

Žydai vystosi kaip bet kokie kiti parazitai. Parazitai vystosi per kokią nors nenatūralią kraujomaišą, paveldint praščiausius bruožus. Parazitai vystosi po kokiu nors natūraliu spaudimu, per nenatūralų, iškrypusį paveldimumą.Visa liberalinė ekonomikos tvarka yra pagrįsta auksu ir žydija meistriškai suprato, kaip auksui suteikti beveik mistišką galią. Auksas turėjo absoliučią galią virš žmonijos nuo “aukso veršio“ ir Salimono šventyklos Jeruzalėje laikų. Visiškas aukso viešpatavimas buvo toks stiprus, kad žmonės nebegalėjo jo atsižadėti. Žmonės priėmė, kaip dievo duotą tiesą, kad auksas buvo visko visame vertės matas. Bet galima paklausti, iš kur iš tiesų ši pažiūra į auksą atėjo iš tiesų? Auksas turi tik kuklią reikšmę žmogaus gyvenime.

Galima net teigti, kad žmogiškasis gyvenimas be jokių bėdų tęstųsi, net jeigu aukso iš vis nebūtų.

Visos pasaulio šalys kam nors skolingos, tad atrodytų paimk ir nurašyk tas skolas, juk kiek supaprastėtų tarpusavio atsiskaitymas. Tačiau pasirodo šito jos kaip tik ir negali padaryti. Visos šalys skolingos ne viena kitai, o bankams ir jų susivienijimams. Ir nors bankai yra kaip ir pavaldūs valstybių įstatymams, tačiau finansinės galios prasme jie stovi aukščiau už valstybes ir gali diktuoti joms tuos pačius įstatymus, kurie būtų palankūs jų veiklai.

Faktiškai bankai yra antvalstybiniai dariniai turintys aukščiausią finansinę, o kartu su ja ir politinę galią. Ir ši lentelė puikus to pavyzdys. Žemė skolinga privačioms struktūroms, kurios nekuria absoliučiai nieko, tačiau sugebėjo palūkininkavimu primesti savo valią visam pasauliu. Paskolų procentai pavertė visą Žemę bankų skolininke. Ir visi blaiviai mąstantys puikiai suvokia, kad tokių sumų neįmanoma gražinti net teoriškai.

Reiškia Žemės likimas dabar bankų, tiksliau bankininkų ir tų katriems jie pavaldūs rankose. O jų tėra labai nedaug. Saujelė žmonių užkūrė viso pasaulio pavergimo planą. Manote tai fantastika, išsigalvojimas, šmeižtas? Manote tos skolos susidarė be jokio plano ir netyčia ar savaime? Visi procesai yra kažkieno valdomi, o ypač skolų susidarymo procesai, kurie suteikia realią valdžią.

Kaip manote, ar “Auksinio milijardo teorija” tikrai išgalvotas dalykas, nieko bendro neturintis su tikrove?

Pagalvokime – kokiu kitu būdu buvo galima užkariauti visą Žemę nesuteikiant jai jokio šanso atsikovoti Nepriklausomybę?
Per 20 metų Lietuva prasiskolino 39 milijardus. Kiek manote ji dar turi turto, kurį galima užstatyti bankams ir kuriam laikui to turto dar užteks?

Žemiau pateiktas šalių bendros (privačių asmenų ir valstybės) užsienio skolos sąrašas – sudarytas pagal CŽV žinyną.

Eilė Šalis – sąjunga Užsienio skola
(milijonais
JAV $ )
Duomenų gavimo
data
Užsienio skola
vienam gyventojui
(JAV $ )
Užsienio skola
(proc. pagal BVP)
Žemė Žemė 56,900,000 2009.12.31 8422 98 %
1 Jungtinės Amerikos Valstijos JAV 14,392,451 2010.09.30 46577 97 %
1 Europos sąjunga Europos sąjunga 13,720,000 2010.06.30 ? ?
2 Japonija Japonija 11,414,000 2011.01- ? ? %
3 Didžioji Britanija Didžioji Britanija 9,088,000 2009.06.30 147060 416 %
4 Vokietija Vokietija 3,897,014 2010.06.30 63493 159 %
5 Prancūzija Prancūzija 4,698,000 2010.06.30 74410 188 %
6 Nyderlandai Nyderlandai 3,733,000 2009.12.31 226503 470 %
7 Ispanija Ispanija 2,410,000 2009.06.30 52588 165 %
8 Italija Italija 2,328,000 2008.12.31 39234 101 %
9 Airija Airija 2,287,000 2009.09.30 515671 1004 %
11 Liuksemburgas Liuksemburgas 1,994,000 2009.06.30 4028283 3854 %
12 Belgija Belgija 1,354,000 2008.12.31 126188 267 %
13 Šveicarija Šveicarija 1,339,000 2009.06.30 182899 271 %
14 Australija Australija 920,000 2009.12.31 42057 92 %
15 Kanada Kanada 833,800 2009.06.30 24749 62 %
16 Austrija Austrija 808,900 2009.09.30 97411 212 %
17 Švedija Švedija 669,100 2009.06.30 72594 165 %
18 Honkongas Honkongas 655,100 2009.09.30 92725 311 %
19 Danija Danija 607,400 2009.06.30 110216 196 %
20 Graikija Graikija 552,800 2009.06.30 49525 167 %
21 Norvegija Norvegija 548,100 2009.06.30 113174 143 %
22 Portugalija Portugalija 507,000 2009.06.30 47632 223 %
23 Rusija Rusija 369,200 2009.12.31 2611 21 %
24 Suomija Suomija 364,900 2009.06.30 68180 153 %
25  KLR 347,100 2009.12.31 260 7 %
26 Korėjos Respublika Korėjos Respublika 333,600 2009.12.31 6842 40 %
27 Turkija Turkija 274,000 2009.12.31 3884 45 %
28 Indija Indija 223,900 2009.12.31 187 18 %
29 Brazilija Brazilija 216,100 2009.12.31 1129 14 %
30 Lenkija Lenkija 201,200 2009.12.31 5279 47 %
31 Meksika Meksika 177,000 2009.12.31 1646 20 %
32 Indonezija Indonezija 150,700 2009.12.31 651 28 %
33 Jungtiniai Arabų Emyratai JAE 128,600 2009.12.31 26202 56 %
34 Vengrija Vengrija 116,800 2009.12.31 11667 90 %
35 Argentina Argentina 108,600 2009.12.31 2706 35 %
36 Ukraina Ukraina 97,500 2010.12.31 2121 90 %
37 Rumunija Rumunija 95,480 2009.12.31 4459 59 %
38 Kazachstanas Kazachstanas 93,210 2009.12.31 5987 85 %
39 Izraelis Izraelis 84,690 2009.12.31 11649 43 %
40 Kinijos Respublika Kinijos Respub. 79,800 2009.12.31 3452 21 %
41 Čekija Čekija 76,830 2009.12.31 7318 39 %
42 Pietų Afrikos Respublika PAR 73,840 2009.06.30 1497 26 %
43 Saudo Arabija Saudo Arabija 72,450 2009.12.31 2839 20 %
44 Tailandas Tailandas 66,300 2009.12.31 990 25 %
45 Kataras Kataras 63,160 2009.12.31 51856 75 %
46 Čilė Čilė 60,900 2009.12.31 3586 38 %
47 Chorvatija Chorvatija 59,400 2009.09.30 13390 94 %
48 Naujoji Zelandija Nauj. Zelandija 58,920 2009.12.31 13636 50 %
49 Slovėnija Slovėnija 55,000 2009.08.31 27282 112 %
50 Filipinai Filipinai 53,140 2009.09.30 576 33 %
51 Slovakija Slovakija 52,530 2008.12.31 9706 55 %
52 Pakistanas Pakistanas 52,120 2009.12.31 318 31 %
53 Irakas Irakas 50,290 2009.12.31 1610 76 %
54 Bulgarija Bulgarija 49,280 2009.12.31 6511 105 %
55 Malaizija Malaizija 48,260 2009.12.31 1738 25 %
56 Kolumbija Kolumbija 47,330 2009.12.31 1052 21 %
57 Venesuela Venesuela 43,410 2009.12.31 1517 13 %
58 Latvija Latvija 38,010 2009.12.31 16811 145 %
59 Lietuva Lietuva 36,430 2009.12.31 10924 98 %
60 Sudanas Sudanas 36,270 2009.12.31 927 66 %
61 Kipro Respublika Kipras 32,860 2009.12.31 41648 129 %
62 Kuveitas Kuveitas 32,500 2009.12.31 9191 29 %
63 Serbija Serbija 31,720 2009.11.30 4297 74 %
64 Vietnamas Vietnamas 31,000 2009.12.31 355 34 %
65 Peru Peru 30,000 2009.12.31 1032 24 %
65 Baltarusija Baltarusija 28,512 2010.12.01 3007 57.3 %
66 Egiptas Egiptas 28,220 2009.12.31 371 15 %
67 Bangladešas Bangladešas 23,220 2009.12.31 141 25 %
68 Estija Estija 22,540 2009.12.31 16821 118 %
69 Libanas Libanas 21,110 2009.11.30 5473 63 %
70 Marokas Marokas 20,060 2009.12.31 633 22 %
71 Šri Lanka Šri Lanka 19,200 2009.12.31 961 47 %
72 Kuba Kuba 19,440 2009.12.31 1698 34 %
73 Singapūras Singapūras 19,200 2009.12.31 4042 11 %
74 Iranas Iranas 18,730 2009.12.31 253 6 %
75 Monakas Monakas 18,000 2000 565043 duomenų nėra
76 Tunisas Tunisas 15,640 2009.12.01 1500 39 %
77 Ekvadoras Ekvadoras 13,280 2009.12.31 941 23 %
78 Angola Angola 12,830 2009.12.31 741 19 %
79 Urugvajus Urugvajus 12,610 2009.12.31 3770 40 %
80 Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika KLDR 12,500 2001 582 duomenų nėra
81 Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 12,080 2009.12.31 565 54 %
82 Panama Panama 12,040 2009.12.31 3475 49 %
83 Dominikos Respublika Dominikos Respub. 11,850 2009.12.31 1312 25 %
84 Jamaika Jamaika 11,550 2009.12.31 4260 97 %
85 Salvadoras Salvadoras 11,510 2009.12.31 1976 55 %
86 Bahreinas Bahreinas 10,870 2009.12.31 10462 54 %
87 Kongo Demokratinė Respublika Kongo DR 10,000 2007 164 100 %
88 Nigerija Nigerija 9,689 2009.12.31 64 6 %
89 Bosnija ir Hercegovina Bosnija/Hercegovina 8,415 2009.12.31 2102 49 %
90 Kosta Rika Kosta Rika 8,057 2009.12.31 1744 27 %
91 Kenija Kenija 7,729 2009.12.31 215 24 %
92 Sirija Sirija 7,621 2009.12.31 374 15 %
93 Gvatemala Gvatemala 7,489 2009.12.31 534 20 %
94 Omanas Omanas 7,474 2009.12.31 2522 14 %
95 Mianmaras Mianmaras (Birma) 7,373 2009.12.31 123 27 %
96 Tanzanija Tanzanija 7,070 2009.12.31 174 32 %
97 Jordanija Jordanija 6,715 2009.12.31 1121 29 %
98 Libija Libija 6,491 2009.12.31 1025 11 %
99 Jemenas Jemenas 6,245 2009.12.31 264 25 %
100 Gana Gana 5,840 2009.12.31 253 38 %
101 Zimbabvė Zimbabvė 5,821 2009.12.31 496 132 %
102 Makedonijos Respublika Makedonijos Res. 5,458 2009.12.31 2648 59 %
103 Bolivija Bolivija 5,349 2009.12.31 523 30 %
104 Kongo Respublika Kongo Respub. 5,000 2000 1722 155 %
105 Turkmėnija Turkmėnija 5,000 2009 934 31 %
106 Nikaragva Nikaragva 4,700 2009.12.31 743 76 %
107 Mauricijus Mauricijus 4,567 2009.12.31 3565 52 %
108 Nepalas Nepalas 4,500 2009 161 36 %
109 Armėnija Armėnija 4,470 2009.06.31 1368 51 %
110 Etiopija Etiopija 4,229 2009.12.31 51 13 %
111 Mozambikas Mozambikas 4,159 2009.12.31 197 42 %
112 Kambodža Kambodža 4,157 2009.12.31 298 38 %
113 Moldavija Moldavija 3,970 2009.12.31 1113 73 %
114 Malta Malta 3,750 2009 9080 45 %
115 Uzbekistanas Uzbekistanas 3,630 2009.12.31 130 11 %
116 Kirgizija Kirgizija 3,467 2009.06.30 653 68 %
117 Alžyras Alžyras 3,389 2009.12.31 97 2 %
118 Gruzija Gruzija 3,381 2009.12.31 771 31 %
119 Hondūras Hondūras 3,315 2009.12.31 423 23 %
120 Zambija Zambija 3,313 2009.12.31 277 25 %
121 Paragvajus Paragvajus 3,220 2009.12.31 513 22 %
122 Liberija Liberija 3,200 2005 930 606 %
123 Laosas Laosas 3,085 2009 484 55 %
124 Islandija Islandija 3,073 2002 10670 35 %
125 Gvinėja Gvinėja 3,072 2009.12.31 290 70 %
126 Gabonas Gabonas 3,065 2009.12.31 2078 28 %
127 Somalis Somalis 3,000 2001 393 duomenų nėra
128 Kamerūnas Kamerūnas 2,929 2009.12.31 147 13 %
130 Malis Malis 2,800 2002 240 84 %
131 Senegalas Senegalas 2,763 2009.12.31 216 22 %
132 Afganistanas Afganistanas 2,700 2008 96 23 %
133 Nyderlandų Antilai Nyderlandų Antilai 2,680 2004 12280 duomenų nėra
134 Azerbaidžianas Azerbaidžianas 2,411 2009.12.31 269 6 %
135 Papua - Naujoji Gvinėja Papua – N. Gvinėja 2,320 2009.12.31 366 29 %
136 Nigeris Nigeris 2,100 2003 178 79 %
137 Trinidadas ir Tobagas Trinidadas ir Tobagas 2,079 2009.12.31 1589 10 %
138 Madagaskaras Madagaskaras 2,054 2009.12.31 99 24 %
139 Uganda Uganda 2,050 2009.12.31 62 13 %
140 Mongolija Mongolija 1,860 2009 690 44 %
141 Burkina Fasas Burkina Fasas 1,840 2009.12.31 128 23 %
142 Tadžikistanas Tadžikistanas 1,691 2009.12.31 260 34 %
143 Botsvana Botsvana 1,651 2009.12.31 910 14 %
144 Siera Leonė Siera Leonė 1,610 2003 311 163 %
145 Čadas Čadas 1,600 2005 177 27 %
146 Albanija Albanija 1,550 2004 497 21 %
147 Vakarų Krantas Vakarų Krantas 1,300 2007 552 duomenų nėra
148 Seišelių salos Seišeliai 1,250 2009.12.31 14706 163 %
149 Beninas Beninas 1,200 2007 135 22 %
150 Burundis Burundis 1,200 2003 167 202 %
151 Namibija Namibija 1,184 2009.12.31 569 13 %
152 Centrinės Afrikos Respublika CAR 1,153 2007 270 68 %
153 Malavis Malavis 1,091 2009.12.31 78 24 %
154 Belizas Belizas 945 2008 2982 70 %
155 Bisau Gvinėja Bisau Gvinėja 941 2000 722 203 %
156 Butanas Butanas 836 2009 1239 66 %
157 Gajana Gajana 804 2008.09.30 1049 42 %
158 Barbadosas Barbadosas 668 2003 2456 25 %
159 Juodkalnija Juodkalnija 650 2006 939 24 %
160 Gambija Gambija 629 2003 438 170 %
161 Maldyvai Maldyvai 589 2009 1707 43 %
162 Lesotas Lesotas 581 2009.12.31 233 36 %
163 Svazilandas Svazilandas 534 2009.12.31 520 18 %
164 Surinamas Surinamas 504 2005 1011 28 %
165 Aruba Aruba 478 2005 4935 21 %
166 Džibutis Džibutis 428 2006 573 56 %
167 Haičio Respublika Haitis 428 2009.12.31 48 7 %
168 Antigva ir Barbuda Antigva/Barbuda 360 2006.06.01 4388 36 %
169 Grenada Grenada 347 2004 3402 74 %
170 Bahamų salos Bahamai 343 2004 1067 6 %
171 Žaliasis Kyšulys Cabo Verde 325 2002 722 53 %
172 San Tomė ir Prinsipė São Tomé e Príncipe 318 2002 2193 349 %
173 Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitsas ir Nevis 314 2004 6408 79 %
174 Eritrėja Eritrėja 311 2000 87 44 %
175 Sent Lusija Sent Lusija 257 2004 1586 32 %
176 Komorai Komorai 232 2000 420 115 %
177 Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent V G 223 2004 2084 54 %
178 Dominika Dominika 213 2004 3000 75 %
179 Samoa Samoa 177 2004 994 47 %
180 Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėja 174 2009.12.31 136 1 %
181 Solomono Salos Solomon Islands 166 2004 355 44 %
182 Bermudų salos Bermudai 160 1999-2000 2560 duomenų nėra
183 Kuko Salos Kuko Salos 141 1996 7756 duomenų nėra
184 Fidžio Salų Respublika Fidžis 127 2004 150 5 %
185 Maršalo salos Maršalo salos 87 2008 1377 54 %
186 Vanuatu Vanuatu 81 2004 383 22 %
187 Tonga Tonga 81 2004 791 33 %
188 Naujoji Kaledonija Naujoji Kaledonija 79 1998 404 duomenų nėra
189 Kaimanų salos Kaimanų salos 70 1996 2078 duomenų nėra
190 Farerų salos Farerų salos 68 2006 1409 duomenų nėra
191 Mikronezijos Federacinės Valstijos Mikronezijos FV 61 2005 563 duomenų nėra
192 Grenlandija (administracinis vienetas) Grenlandija 58 2009 1007 duomenų nėra
193 Didžiosios Britanijos Mergelių salos Mergelių Salos 36 1997 1897 duomenų nėra
194 Nauru Nauru 33 2004 2599 duomenų nėra
195 Kiribatis Kiribatis 10 1999 120 14 %
196 Montseratas Montseratas 9 1997 14958 duomenų nėra
197 Angilija Angilija 9 1998 818 duomenų nėra
198 Volisas ir Futūna Volisas ir Futūna 4 2004 244 duomenų nėra
199 Niujė Niujė 0 2002 196 duomenų nėra
200 Brunėjus Brunėjus 0 2005 0 0 %
201 Lichtenšteinas Lichtenšteinas 0 2001 0 duomenų nėra
202 Makao Makao 0 2009 0 0 %
203 Palau Palau 0 1999-2000 0 duomenų nėra

Originali svetainė  www.sarmatas.lt

Šveicarijos Ciuricho federalinio technologinio instituto mokslininkai sudarė nuosavybės ryšių tarp pasaulio kompanijų schemą ir nustebo išvydę, kad prieš ketverius metus vos 147 didžiausios korporacijos valdė net 40 proc. pasaulio aktyvų. „Apie tai, kad pasaulio turtas yra sutelktas tik labai mažo žmonių rato rankose, kalbama ir rašoma jau seniai, o šveicarų atliktas tyrimas moksliškai įrodė, jog tokios šnekos ne iš piršto laužtos“, – „Respublikai“ sakė Latvijos ekonomistas Dmitrijus Smirnovas.

Wall Street bankers forced to eat humble pie

Lloyd Blankfein.

Šveicarų mokslininkai sudarė grafinį maždaug 43 tūkst. didžiausių pasaulio kompanijų, kurios valdo didžiąją dalį privataus planetos turto, nuosavybės ryšių grafinį vaizdą. Jį patys tyrėjai pavadino „peteliške“, mat daugelis iš pažiūros viena su kita nesusijusių gijų sueina į vieną mazgą – aiškėjo, kad beveik pusę kompanijų valdo vos 147 didžiausios planetos transnacionalinės korporacijos. Tyrimo rezultatai buvo nušviesti moksliniame žurnale „Sciens News“. toliau skaitykite… 

Ekonomikos pamokėlė nuopisai I. Šimonytei

Geniali bankininkų su vyriausybių žinia ,,žmonių apipisimo“ schema.