Archive for the ‘Lietuvos prezidentai’ Category

Aš vis stebiuosi kaip vis dar neatsiranda koks musulmonas, kuris atvyktų į Lt ir atkeršytų už savo šeimą, nušautų kokią tai atmatą iš VSD arba Turniškių ( Šariatas )

“Vyriausybės ignoravo savo tarptautinius įsipareigojimus, valstybių pareigūnai pažeidė įstatymus. Dėl to kentėjo žmonės – įtariamieji būdavo paimami tiesiog iš miestų ir kaimų gatvių ir kankinami už tai neužsitraukiant jokios bausmės, kol jų šeimos neturėjo jokio supratimo apie jų likimą…”
“…Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė išsiskiria tuo, kad viešai pripažino, jog leido CŽV savo teritorijoje įkurti slaptus kalėjimus, ji vis tiek išlaiko savo stiprias pozicijas tarp kitų Europos valstybių, kurios liūdnai pagarsėjo tuo, kad nesugebėjo ištirti ir patraukti atsakomybėn jokio valstybės atstovo dėl žmogaus teisių pažeidimų, kurie, kaip yra žinoma, buvo vykdomi tokiuose centruose…”
Julia Hali – Amnesty International

 

Labai įtartinos mūsų prezidentų biografijos. Tiek V. Adamkaus, tiek D. Grybauskaitės. Dalios Grybauskaitės tėvas buvo vairuotojas, kuris dirbo ryšių ministerijoje. Tai buvo KGB kontroliuojama ministerija ( Ryšiai ). Labai įdomus nutylėtas biografijos faktas yra tai, kad ji mokėsi Vilniaus Universitete ir netikėtai metė studijas išvykdama į Leningradą dirbti darbininke. Ten ji įstojo į Komunistų partiją. Buvo komunistiškai aktyvi, dirbo gamyklos laikraščio redakcinėje kolegijoje, buvo lektorė, liaudies draugovininkė ir panašiai. Tuo pat metu mokėsi Leningrado A.Ždanovo Universitete Ekonomikos fakulteto vakariniame skyriuje. Taip pat faktas kad ji dirbo Maskvoje, TSKP CK visuomeninių mokslų akademijoje. Ten apgynė disertaciją, kurios pavadinimo iki šiol niekas nežino. Taip pat įtartinai atrodo faktas, kad ji buvo Mokslų Akademijos atsakingoji sekretore. Dalia Grybauskaitė buvo „Žinijos“ draugijos atsakingąja sekretore, o ne Mokslų Akademijos. Dar vienas biografijos faktas. Baigusi mokyklą kandidatė dirbo filharmonijos kadrų skyriuje.  Filharmonija sovietiniais laikais buvo vieta, kur buvo įdarbinti (kadrų skyriuje) visi gastroliuojantys solistai, meno kolektyvai ir t.t. Jie koncertavo ne tik Lietuvoje, jiems buvo privalomos gastrolės po visą TSRS. Reikėjo visą šį procesą kontroliuoti. Tą procesą kontroliavo KGB. Būtų įdomu pavartyti kadrų inspektorių bylas, kurias išsivežė KGB. Iš Leningrado jai teko išvykti į keturias užsienio valstybes – Vengriją, Lenkiją, VDR ir Čekoslovakiją – kaip turistų grupės vadovė. Jokia išvyka net į vadinamą socialistinę valstybę nebuvo įmanoma be KGB kontrolės. Kaip ji galėjo atstovauti Lt interesams dirbdama eurokomisare ? Ar jūs žinote,kad iš Liustracijos komisijos buvo gauta 290 lapų medžiagos apie D. Grybauskaitę, tačiau Vyriausioji Rinkimų Komisija nieko nesvarstė. Komisijos nariai kažko bijojo… Ko?

Manosios avys girdi mano balsą; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.

Evangelija pagal Joną 10