Archive for the ‘CFR’ Category

Pasauliniai valstybininkai

Posted: 2013/06/16 in CFR

463772_10151378192122030_671170247_o

Kas bent kiek domisi geopolitiniais procesais pasaulyje, tikrai susidaro įspūdį, kad Lietuva yra tik Naujosios Pasaulio Tvarkos architektų įrankis. Lietuvos politikai ir diplomatai beveik nieko nesprendžia. Jie – tik klapčiukai. Kaip tai vyksta? Dėl kiekvieno svarbesnio balsavimo tarptautinėje arenoje (prisiminkite neseniai Palestinos istoriją) mūsų ,,diplomatai’’ konsultuojami JAV diplomatų ir ,,derinamos’’ pozicijos. Čia reiktų žinoti, kad kiekvienas amerikiečių diplomatas yra Užsienio Reikalų Tarybos ( CFR – Council on Foreign Relations ) narys. Apie šią organizaciją mažai kas Lietuvoje žino. Oficialiai skelbiama, kad JAV Užsienio Reikalų Taryba yra nepelno organizacija, vienijanti politikos, verslo ir visuomenės atstovus. Dirba slaptai, vengdama viešumo, pasitelkdama smegenis. CFR organizacijai atsiskaito aukščiausieji JAV pareigūnai, tokie kaip H. Clinton ar D. Cheney.

Visi pastarojo meto įtakingiausi JAV užsienio politikos architektai bei pareigūnai, valstybės sekretorių ir prezidentų patarėjai užsienio bei nacionalinio saugumo klausimais yra buvę šios organizacijos nariais. Ši globalistų organizacija jau gana senokai daro įtaką JAV užsienio politikai. CFR turi įtaką praktiškai kiekvienam svarbesniam JAV nutarimui užsienio politikos srityje, ir neslepiamas tikslas sukurti pasaulinę sistemą, kurioje monopolistinis kapitalizmas galėtų sunaikinti visas nacionalines ekonomikas, šalių nepriklausomybes ir kontroliuoti visus pasaulio gamtinius išteklius. Jų vizija baisi: pasaulį turi valdyti ( faktiškai jau taip ir yra ) viena pasaulinė vyriausybė, kuriai pavaldžios būtų JT ginkluotosios pajėgos.

1966 metais Amerikoje buvo išleista CFR istoriko Carroll Quigley knyga „Tragedija ir viltis“ (Tragedy and Hope). Šis istorikas priklausė šiai organizacija ir viską aprašė savo knygoje. Toje knygoje istorikas aprašo mechanizmą, kaip JAV užsienio politikos elitas naudoja JAV vyriausybę, valstybės departamentą ir iždą, kuriant „Naująją Pasaulio Tvarką’’. Beveik visi JAV prezidentai, ambasadoriai, šalies sekretoriai yra CFR nariai. Wallstreet’o tarptautiniai bankininkai, senatoriai, kongresmenai, Aukščiausiojo Teismo federaliniai teisėjai, NATO ir Pentagono vadai ir žiniasklaidos savininkai dažnai būna ir CFR nariai. Apie tai, ko gero, Ameriką įspėjo savo kalboje Kenedis, už kurią, mano manymu, buvo nužudytas.

Apie technokratinį bankininkų elitą kalbėjo ne tik Kenedis. Apie tai rašė ir istorikas Antony Sutton’as. Jo knygos ,,Wall Street and the Rise of Hitler ‘’, ,, Wall Street and the Bolshevik Revolution’’– tai ne konspiracijos teorijos, o dokumentais paremti faktai. Ypatingai Antony Sutton’as tyrinėjo tarptautinių bankininkų (CFR nariai) pagalbą komunistams Rusijoje, domėjosi JAV slaptų organizacijų veikla, ypatingai ,,Russel Trust“ ( ta pati „Skull and Bones“ ). Perskaitęs knygas supranti, kad CFR per tarptautinius finansistus rėmė ir SSSR, ir nacius.

Niekas nepasikeitė ir dabar. Dabar ,,konsultuoja’’ mūsų klapčiukus.

Kas dabar vyksta Lietuvoje? Jei šalis nevykdo savo pinigų emisijos, ar ji nepriklausoma? Per valiutų valdybą litas yra pririštas prie dolerio ir euro. Tai labai naudinga tarptautinei bankininkų mafijai (CFR nariai), kadangi per paskolų mechanizmą jie įkiša beverčius pinigus, kurie yra sukuriami iš oro. Lietuva negali paleisti savo spausdinimo staklių, kaip tai daro Amerikos vyriausybė kartu veikdama su privačiu Amerikos Federalinio Rezervo banku, kadangi nevykdo savo NEPRIKLAUSOMOS kredito emisijos.

Ar tokia turi būti nepriklausomybė? O ką sako mums Europos Konstitucija? 199 straipsnis skelbia: „Ministrų Taryba priima Europos sprendimus, kuriais išreiškiamas Europos Sąjungos požiūris į tam tikrą geografinio arba teminio pobūdžio dalyką. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinė politika atitiktų Sąjungos pozicijas.“

Štai tą ir užtikrina mūsų klapčiukai. Iš esmės Lietuvos Vyriausybei nepalikta jokių teisių pasipriešinti.

O ar priešinsimės mes? Į tą klausimą turime atsakyti visi.

Vygantas Kelertas

http://www.komentaras.lt/naujienos/pasauliniai-valstybininkai?lang=