Archive for the ‘PPO ( WTO )’ Category

GATT sutartis

Posted: 2012/09/09 in PPO ( WTO )

Globalistai užkariauja pasaulį per daugiašalių sutarčių sistemą. Kiekviena sutartis vienaip ar kitaip  susijusi su ankstesne. Taip konstruojamas globalus rezervatas, kuriame jus atliksite vergo vaidmenį, o piramidės viršūnėje bus technokratinis – bankinis elitas su profesūros ir akademikų priemaiša. ( Prisiminkite Sąjūdį, kaip akademija nepriklausomybės vairą pasuko tiesiai į Vakarų Fabian socializmą ) Anglosaksų globalistai laimėję karą iškarto implimentino ,,savą” sistemą. Visa pasaulio ekonomika turėjo paklusti jų taisyklėms. Kodėl niekas apie tai nekalba? Kodėl niekas nepasipriešina tai anglosaksų hegemonijai? Pasaulis ir Lietuva turi paklusti Bretton Wood’e sukurtam ekonomikos modeliui? Globalistai skubos tvarka įkūrė Tarptautinį Valiutos Fondą (TVF, angl. IMF), Tarptautinį Rekonstrukcijos ir Plėtros Banką ( arba Pasaulio Banką ), ir priėmė Bendrąjį Susitarimą dėl muitų ir prekybos (angl. GATT), kuris perraugo į Pasaulio Prekybos Organizaciją (PPO, angl. WTO) Naudodami šią schemą baigia užvaldyti VISĄ PASAULĮ. Mes dabar esame paskutinės fazės liudininkai. Vyksta paskutinė turto konsolidacija.