Archive for the ‘NSO’ Category

Kometa Elenin. Kas vyksta?

Posted: 2011/09/25 in NSO

Kometa ELENIN rugsėjo 27d. atsidurs tarp Saulės ir Žemės. Tai reiškia Saulė, kometa Elenin, Merkuris ir Žemė atsidurs vienoje tiesėje. Įvyks visiškas Saulės užtemimas. Iš šios lentelės matyti kas vyko Žemėje, kai Elenin, Saulė ir Žemė jau buvo vienoje tiesėje. Tuo pačiu metu Amerikoje yra suplanuotos kariškių pratybos ir Obamos vizitas į Denverio bunkerius.

Keista Obamos kalba. Citatos iš Biblijos Psalmyno 46:

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visad arti pagalba varguose. [i2]Todėl nebijome, nors ir žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę;  net jei jų vandenys šėltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šėlimo. {Sela}  Upės srovės[i3] linksmina Dievo miestą,  Aukščiausiojo šventą buveinę.  Dievas yra jame, jis nebus sunaikintas, – rytui auštant, Dievas ateis jam į pagalbą. Siautėja tautos, griūva karalystės, – dundant jo griausmui, apmiršta žemė.  Su mumis Galybių VIEŠPATS, Jokūbo Dievas – mūsų tvirtovė!


 

 

 


 

 


Filme “Apollo 18″, kurio pasaulinė premjera įvyko prieš savaitę, rodomi dokumentiniai kadrai, tačiau NASA teigia kad tai yra klastotė,
NASA teigia, kad paskutinė kelionė į Mėnulį buvo „Apollo 17“ 1972-aisiais, „Apollo 18“ buvo atšauktas, tačiau jie meluoja. Senai yra žinoma apie slaptas NASA misijas į kosmosą. Iki šiol duomenys apie šią misiją įslaptinti, nes gauta nepaneigiamų NSO egzistavimo įrodymų. 1971-72 m. Amerikos spauda vis dar plačiai rašė apie Mėnulio įsisavinimo perspektyvas, kaip platformą skrydžiams į kitas planetas ir net raketinių bazių įrengimą. Surengti „Apollo“-14, 15, 16 ir 17 skrydžiai. Armstrongas vėliau aiškino, kad NASA tuo metu negalėjo kitaip elgtis, kad nesukeltų panikos: „viskas vyko labai sparčiai, šuolis ten ir kuo greičiau atgal“. Buvo paskelbta, kad 1972 m. įvyks dar „Apollo“-18, 19 ir 20 skrydžiai. Galingos raketos-nešėjos „Saturn“ jau buvo parengtos, ekipažai paskirti ir nusileidimo vietos nustatytos. Ir staiga „Apollo“ programa, į kurią buvo įdėta 25 mlrd. dolerių, buvo nutraukta be jokių įtikinamų paaiškinimų, o 5–ios “Saturn” raketos išmontuotos. Žinoma, kad Amerikos Senate 1972 m. buvo išklausyta informacija apie nežinomų protingų būtybių veiklą Mėnulyje ir dėl to nuspręsta laikinai nutraukti skraidymus į Mėnulį. Rusai irgi nutraukė Mėnulių tyrinėjimą mėnuleigių pagalba, o 8-ios parengtos skrydžiui N-1 raketos 1976 m. L. Brežnevo nurodymu buvo supjaustytos.

Amerikos astronautas Buzz Aldrin Alex Jones laidoje:

Ar jums žinoma kad astronautas Buzz Aldrin yra 33 laipsnio masonas?

 Ar jūs žinote kad Amerikos elitas, su Obama priešaky žada praleisti rugsėjo 26d. Amerikos kariniuose, požeminiuose bunkeriuose. Apie tai buvo pranešta rusų generolui A.F. Maslov. Kaip yra žinoma rugsėjo 26-28 d., kometa ELENIN atsidurs tarp Saulės ir Žemės. Tai reiškia Saulė, Kometa ir Žemė atsidurs vienoje tiesėje. Įvyks visiškas Saulės užtemimas rugsėjo 26-28d.

Amerikos globalistai ruošiasi dideliems įvykiams. Intensyviai ruošiamasi trečiam pasauliniui karui, ekonominiam krachui ir, galbūt, kometos ELENIN vizitui. Amerikos kariškiai intensyviai vykdo pratybas tam atvejui, jei įvyks „didelė ekonominė katastrofa“ ir „neramumai“. Suprantama, kad elitiniams atsarginės vyriausybės nariams reikalinga vieta, kur jie išgyventų katastrofą ir vykdytų valdžios testinumą. Kariniai bunkeriai yra išsidėstę po visą šalį. Globalistai yra pastatę tikrus požeminius miestus, kurie išsiplėtę per šimtus tūkstančių kvadratinių metrų ir yra aprūpinti net branduoliniais generatoriais.

Jesse Ventura susitiko su požeminių bunkerių statytoju Brian Camden.

Jesse: Kokį patį didžiausią bunkerį Amerikoje žinote?

Brian: Negaliu sakyti į kamerą. Galiu pasakyti, kad per paskutinius 10 metų JAV vyriausybė aktyviai statė požemines slėptuves.

Jesse: Kokio dydžio pats didžiausias bunkeris? Aš neklausiu, kur jis yra.

Brian: Didžiausias, kokį žinau, sudaro apie 100 000 kvadratinių metrų. Jį pastatė vyriausybė Vidurio vakaruose (Koloradas), jis skirtas specialiai 2012 metams ir paslėptas po vyriausybiniais statiniais.

Jesse grupės narys: Bet jeigu jūs statote požemines slėptuves, tai to juk neįmanoma nuslėpti. Juk daug visokios technikos, kurios neįmanoma nepastebėti.

Brian: Ne, jeigu statote po jau egzistuojančiais statiniais, kurie užima 4-5 kvadratines mylias. Jeigu statote labai didelį aerouostą, bus labai lengva pastatyti slėptuvę po juo.

Jesse grupės narys: Tai užuomina?

Brian: Taip.

Ne visi bunkerio tipo objektai priklauso JAV vyriausybei. Nemažai jų priklauso privatiems savininkams. Šie objektai išsidėstę buvusiose šachtose, skirti jie gyventi didelėms žmonių grupėms su viskuo, kas joms reikalinga ilgam laikotarpiui. Šie objektai gerai apsaugoti, į juos beveik neįmanoma prasmukti be sunkiosios įrangos, jei tik jų durys kažkada bus užvertos.

Jau rašiau apie kometą ELENIN.  Ar jūs esate girdėję ką nors apie šveicarų matematiką Leonhard Euler. Iš kur jis galėjo prieš daugiau kaip du šimtus metų  žinoti apie planetų išsidėstymą  rugsėjo 26 dienai 2011m?

Kas sieja Leonhard Euler, Leo Biederman ( berniukas atradęs kometą 1998m. filme Deep Impact ) ir rusą, astronomijos mėgėją, Leonid Elenin. Juos sieja kometa Elenin ir tai kad jų vardai labai panašūs – LEO.

Šie 10 frankų banknotai buvo išleisti į apyvartą 1979m. lapkričio mėnesį, o išimti iš apyvartos 2000m. gegužę.

 

Pasižiūrėkite į apskritimus. Mėlynai-žali apskritimai rodo mūsų Saulės sistemos planetų orbitą. Raudonas taškas kiekviename apskritime parodo planetos esamą padėtį. Didelis raudonas taškas reprizentuoja Saulę. Pirmas apskritimas reprizentuoja Merkurio orbtą, o taškas ant apskritimo pačią planetą. Antra yra Venera, o trečia Žemė. Atkreipkite dėmesį į mėlyną tašką. Tai Mėnulis. sekantis apskritimas tai Marso orbita. Toliau eina Jupiterio orbitos apskritimassu penkiais mėnuliais ( Jupiteris turi 64 mėnulius ). Ir paskutinis apskritimas – Saturno orbita. Raudono apskritimo orbita reprizentuoja kometą ELENIN.Atkreipkite dėmesį į mėlyną objektą, kuris, galimas daiktas, yra kometos ELENIN uodega.

 

Gal greitai bus galas visiems?

Posted: 2011/09/10 in NSO

Ar esate girdėję apie kometą ELENIN, kuri artėja prie žemės?

Rugsėjo 11 d. kometa ELENIN  atsidurs arčiausiai Saulės. Belieka laukti magnetinių saulės audrų. Rugsėjo 26-28 d., kometa ELENIN atsidurs tarp Saulės ir Žemės. Tai reiškia Saulė, Kometa ir Žemė atsidurs vienoje tiesėje. Įvyks visiškas Saulės užtemimas.

Rugsėjo 26-28d. pilnas Saulės užtemimas. Spalio 1-17 d. ELENIN artės prie Žemės ir 17 d. bus arčiausiai.

Lapkričio 3-7 d. Žemė pereis per ELENIN uodegą, o lapkričio 27 d. Saulė, Žemė ir Kometa vėl išsirikiuoja tiesiai, tik šį kartą Žemė lieka per vidurį.

Beje ELENIN nejuda šiaip sau link Žemės, ji yra vedama. Internete  daug publikacijų apie tai, kodėl ELENIN elgiasi taip keistai, dažnai keisdama trajektoriją. Prisiminkime DAVID ICKE, kuris teigia kad reptilijos iš planetos X ( Nibiru ) vėl sugrįš į Žemę.
  

Kometą Elenin 2010m. gruodžio 10 dieną atrado Leonid Elenin. ELENIN. 1998m. Amerikos kino ekranuose pasirodė filmas DEEP IMPACT (Gilus Sukrėtimas) pasakojantis apie kometą artėjančią prie Žemės, kuria atrado paprastas astronomas mėgėjas LEO BIEDERMAN. Ir Kometos pavadinimas (ir kodėl tai manęs nestebina) buvo – ELLIE. Nors valdžios atstovai apie jos egzistavimą žinojo daugybę metų, paprasti žmonės gavo informaciją kai iki susidūrimo buvo belikę kelios savaitės. Ar ne toks pats siužetas vyksta ir pas mus? Kaip sakoma per Holivudo filmus masė yra paruošiama ateičiai.

Eilinis NSO suaktyvėjimas

Posted: 2011/09/08 in NSO

NSO objektas Maskvoje rugsėjo 7d.

Yra aišku kad vyriausybės slepia nuo žmonių tiesą apie NSO. Ar tai būtų ateiviai, ar tai būtų naujų technologijų ginkluotė