Archive for the ‘Medininkai’ Category

1312105741jkal6444

Medininkų žudynių byloje įrodymai pradėjo lįsti kaip žibutės iš po sniego.

Nors youtube.com 2005 metais statytas režisieriaus Rimo Morkūno filmas apie Tomą Šerną „Ar pasaulis turi dvynį?“ į youtube.com patalpintas neseniai, 2013 m. spalio mėnesį, jis buvo peržiūrėtas vos 98 kartų.

Po publikacijos „Laisvame laikraštyje“ bei tinklaraštyje „Matrica Lietuvoje“ su šio filmo nuoroda, per kelias dienas jį pasižiūrėjo virš tūkstančio neabejingų žmonių. Šiame filme įdėtos iškarpos iš neva dingusių vaizdo kasečių, kurias sukūrė pirmąją naktį po įvykio T.Šerną saugojęs Jurijus Pivoriūnas, o vėliau – Artūro Antano Skučo vyrai ir moterys: ATAS (šifruojasi kaip „Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrius“).

Youtube – aukso aruodas ieškantiems tiesos. Kitas filmas apie Tomą Šerną „Medininkai. Nebaigta byla“ patalpintas į youtube sistemą vos daugiau kaip prieš mėnesį – gegužės 11 dieną, ir peržiūrėtas vos 63 kartus.

Jame Tomas Šernas nurodo, jog pasienio postai buvo netikri, veikiau politiniai, jog jie tik mokėsi dirbti, tai buvo darbo valstybės institucijose treniruotė, sovietai reikalavo postus išardyti. Tai yra 1996 metų medžiaga, kurioje T.Šernas nemeluoja: nemanau, jog jis iš vis kada nors melavo. Jis gal tik tarpais nesakė tiesos, arba neatsiminė jos juk trauma labai baisi – galvos smegenų pažeidimas.

Epizode apie pasieniečio Gintaro Žagunio žūtį, naudojant 1991 metų kronikas, cituojama, jog kalti tie, kurie neatvyko pasiimti pareigūnų 22 valandą. Buvo įsakymas iki 22 valandos baigti darbą, vadinasi, pasieniečiams buvo nurodyta laikytis Lietuvos tarybinės komendatūros paskelbtos komendanto valandos, kuri buvo įvesta po sausio įvykių. Vadinasi, dėl Gintaro Žagunio mirties kalti lietuviai, kurie neatvažiavo jo pasiimti. Galimai dėl jų aplaidaus neveikimo įvyko tragedija. Skausmu, jog neįvertinama ši žūtis, filme dalijasi pasieniečio žmona, nurodydama, jog kažkodėl sausio 13 –osios žuvusieji laikomi didvyriais, o pasieniečiai, tarp jų ir Medininkų muitininkai – kažkodėl ne…

Šiame filme po Tomo Šerno sušaudymo epizodo, vėl naudojama 1991 08 01 Jurijaus Pivoriūno filmuota medžiaga, kurios kopiją jis tikino perdavęs Tomui Šernui. Vėlesni kadrai – ATAS medžiaga.

Kad vaizdinė medžiaga išlikusi ir egzistuoja – o A.A. Skučas teigia, jog potrauminiuose sapaliojimuose, klejonėse, šūkaliojimuose Tomas Šernas Kauno klinikose nuodugniai papasakojo užpuolimo detales – akivaizdu iš abiejų filmų: filme „Ar pasaulis turi dvynį“

informacija, jog naudota asmeninė Tomo Šerno medžiaga, juodu ant balto parašyta filmo pabaigoje.

Filme „Medininkai. Nebaigta byla“ naudojama ta pati Jurijaus Pivoriūno filmuota medžiaga.

Man pavyko prakalbinti Medininkų bylos prokurorą Rolandą Stankevičių. Žurnalistikniuose tyrimuose laikausi nuostatos, jog įmanoma bendradarbiauti, nors kiti žurnalistai neretai atsitveria nuo prokurorų aklina siena. (O dar kiti besąlygiškai perspaudina visus jų iš anksto paruoštus nurodymus, kaip traktuoti vieną ar kitą bylą. Jie taip pat neina į kontaktą, nes gauna iš anksto paruoštus tekstus tiesiai iš prokuratūros.)

Prokuroras R. Stankevičius atsakė į paklausimą apie pirmąjį filmą raštu. Nurodė, jog filmas „Ar pasaulis turi dvynį“ buvo pačių prokurorų iniciatyva surastas ir pateiktas pirmosios instancijos teismui, ir teismas tai vertino.

Apeliacinės instancijos teisme šis prokuroras į gynybos prašymą išreikalauti vaizdo medžiagą iš institucijų ir fizinių asmenų, atsakė, jog „netenkinti prašymo, neišreikalauti ir neprijungti, nes tai įrodymai, kurie gauti neprocesine tvarka“.

Tačiau jeigu advokatas Arūnas Marcinkevičius nurodė į A.A.Skučo knygą „Pėstininko užrašai“, kurios gal iš per didelio darbo krūvio dar nepaprašė prijungti prie bylos, kad būtų bylos dalimi, o nenurodė į filmą „Ar pasaulis turi dvynį?“ – kurį, kaip teigia pats prokuroras R.Stankevičius, prokurorai teikė teismui – taigi, jis gautas PROCESINE TVARKA – tai kodėl prokurorai priešinasi visų įrodymų surinkimui, ir išvestiniams reikalavimams, susijusiems su byloje sukaupta medžiaga?

Juk šiais dviem filmais Tomas Šernas tiesiog nori išrėkti, jog jis nori tiesos šioje byloje. Pats pateikti įrodymų į bylą nedrįsta. Nors juos turi.

Kodėl niekas Tomo Šerno gražiai nepaprašo pateikti tų vaizdajuosčių kopijas? Juk egzistuoja ne tik vaizdajuostės: akivaizdu, jog kopijas turi ir abiejų filmų režisieriai.

Byloje būtina atsakyti ir į tokį klausimą: liepos 30 dieną Medininkų postas buvo imitacinis ar tikras? Jeigu tik imitacinis, kodėl 22 valandą kaip ir tų metų gegužės 19 dieną, niekas iš Krašto apsaugos departamento, Vidaus reikalų ministerijos ar kitos tarnybos neatvažiavo surinkti darbą baigusių pareigūnų? Jeigu SSRS valdžia aiškiai savo išpuoliais prieš muitininkų vagonėlius ir Gintarą Žagunį pasakė, jog degins iš žudys, jeigu ras dirbančius netinkamu metu – kodėl šie nuolat apraudami pareigūnai, lygiai kaip ir Gintaras Žagūnis, nebuvo surinkti baigus jiems darbą? O jeigu pasienis buvo pradėjęs dirbti ne kaip imitacinis, bet kaip tikras postas – kas davė įsakymą dirbti ir nesilaikyti komendanto valandos? Jeigu Vidaus reikalų ministras, buvęs KGB kontržvalgybos skyriaus darbuotojas, Marijonas Misiukonis davė tokį įsakymą (dirbti per naktį, o

specialiam transportui nevažiuoti surinkti muitinės ir pasienio pareigūnų) – kodėl jis nebuvo teisiamas už pragaištingo įsakymo davimą? Tiesa, ir kieno gi sprendimu Medininkų postas buvo perduotas VRM – nors prieš tai priklausė Valstybės sienos apsaugai, kuri buvo pavaldi KAD, taigi, A.Butkevičiui? Kodėl šių pareigūnų niekas niekada nepatraukė atsakomybėn – tų, kurie priėmė tokius įsakymus, dėl kurių galimai ir žuvo žmonės?

Šiame filme, beje, 1991 metų kronikos atskleidžia, jog tie, kas užpuldinėjo muitininkų vagonėlius, naudojo dujas.

Medininkų byloje niekas niekada nekėlė klausimo, kodėl kai kurių muitininkų keliai sutraukti, ir rankos pritrauktos prie galvos? Kodėl vagonėlyje buvusi moteris, vėliau lauke stovi susiėmusi už galvos tarsi jai būtų prasidėję spazmai – tarsi gavusi dujų? Ir ar ne todėl Šernas liko gyvas, nes jį užpuolė lauke („Buvo pusė keturių ryto, nuo miško pusės pamačiau specialiu judesiu slenkantį žmogų“ – juk tai jis matė ne iš vagonėlio, o stovėdamas lauke?)– tai yra, jis negavo paralyžiuojančių dujų?

Tiesa – kodėl nesidomima, kieno tai specifinis braižas: prieš nužudant naudoti dujas ir kitas chemines medžiagas? Ar tikrai SSRS specialiųjų tarnybų?

Juk gegužės 2 dieną Odesoje proamerikietiški kovotojai už „Ukrainos laisvę“ profsąjungų rūmuose panaudojo chloroformą – ir lavonai atrodė lygiai taip pat, kaip ir kai kurie Medininkų poste nužudytųjų kūnai…Palyginkite patys. Medininkų nuotraukos atvirai prieinamos, be to, iškarpos iš tų įvykių yra tiek viename, tiek kitame filme.

Filmas „Medininkai. Nebaigta byla“:

 

http://www.youtube.com/watch?v=jpc3mhSmhTg

 Kas nematė filmo „Ar pasaulis turi dvynį“, rasite čia:

http://www.youtube.com/watch?v=A7YlV576nrc

1991 08 01 apklausos šv. Jokūbo ligoninėje santrauka, padaryta iš Jurijaus Pivoriūno filmuotos medžiagos:

T. -Tardytojas, A.-Apklausiamasis (Tomas Šernas), M.-Moteris, K- Kitas asmuo, (?)- Ne visai aišku; (Tyli, šnabžda)- Pastabos, pIaaiškinimai **************************************
Tardytojas: – Tomai, pasakyk, tai padarė kareiviai? Mirktelk, jeigu gali. Apklausiamasis. – Jo.

T. – Kareiviai padarė? A.–Jo.
T. – Jie buvo formoje? A.–Jo.

T. – Kiek jų buvo? Du? Vienas? Trys?
A. – Penki.
T. – Penki buvo. Kokioj formoj buvo? Karininkai ar jauni?
A. – jo….. –ais-s-s (?)
T. – Lietuviškai kalbėjo ar rusiškai?
A. – vi..as… (?)
Kitas asmuo. – Vienas ten….buvo.
T. – Lietuviškai kalbėjo, mirktelk jeigu gali. Lietuviškai? Lietuviškai? 

A. – Taip. 

T. – Šaudė visi ? Ar vienas šaudė?

A. – (Tyli).
T. – Vienas šaudė? Du šaudė? Trys?
A. – Trys (??)
T. – Iš automato šaudė? „Taip“- sakyk.
A. – (Tyli).
T. – Forma dėmėta buvo? Maskuojanti? Ar juoda?
A.–Na…na…dė.
T. – OMON-as buvo gal?
A. – Taip.
T. – OMON-as buvo?
A. – Aha.
T. – Nieko nepažinai iš jų?
A. – virššš….a-a-a (??)
T. – Kuris į tave šovė? Jaunas ar senas?
A. – Mk..ik… natovičius.(?)
T. – Makutinovičius?
A. – Makutinovičius (tyliai šnibžda).
T. – Ne?
K. – Jam negana čionai?
Moteris – Prašau?
K. – Gal duot vaistų kokių nors?
T. – Gal jam duot pasiilsėti?
P. – Gal palauksim minutėlę.
T. – Nu.
A.–Oi…
M. – Gerklė skauda turbūt? Gerklę skauda taip?
A. – Taip.
K. – Kad ten gyvena…(??).
M. – … šiandien iš naujo.
T. – Hmm.
M. – Ar pameni kas buvo? Ar tu žinai, kad tu ligoninėje guli?
A. – Žinau.
M. – Ir kad tau galva sužalota, žinai?
A. – Žinau.
M. – O kas galvą sužalojo? Ką?
A. – Žinau.
M.–Okas?
A. – A-has… buvo. (?)
M. – Duosiu dar vieną gurkšniuką gerai vandens. Nu, dar atsigerk vieną. A. – Oi .. kaip gera. (tyliai šnabžda)
T. – Jauni jie buvo? Ar seni? Jauni buvo ar seni jie?
A. – Na ….tas… žinot .. (???)
M. – O gal dar draugus.. draugus.
T. – Su mašina jie buvo atvažiavę?
A.–Ne.
T. – Su motociklu?
A. – (tyli)
T. – Nežinai. Lietuviai buvo jie ar ne? Lietuviai buvo?
A. – Nijasno (tyliai)…. ai, bišk… (???)
T. – Nekalbėjo jie?
A. – m-m (numykia) (??).
T. – Šaudyt iš karto pradėjo?
A. – Uhumm.
M. – O iš ko šaudė? Iš pistoleto ar iš automato?
A. – Iš… iš..
M.–Ką?

A. – Visos.
M. – Iš visko.
K. – Iš visko.
M. – Taip.
T. – Jie jus paguldė? Nieks iš jūsų nesipriešino?
A.–Ne.
M. – „Ne“- aiškiai pasakė.
K. – Paklausk su kokia uniforma…
T. – Kokia forma buvo? Demė.., tokia maskuojanti?
A. – Žinau…(?).
T. – Ar juoda? Treningais gal buvo?
A. – Aps…(??).
K. – Nesijaudink, nesijaudink, nesijaudink. Ramiai. Nesijaudink. Duokit jam biškį atsigerti. K. – Gerai, gal duokim pailsėti jam nebe
T. – Ai, aš pats nuvargau, nes žinot įtampa tokia…
K. – Tomai, Tomai, pažiūrėk į mus.
A. – Taip.
T. – Dar kartą norėjom paklausti tave. Kareiviai buvo?
A. – Taip (?-tyliai)
T. – Pagal amžių. Vyresni už tave buvo?
A. – (Tyli).
T. – Juodoj formoj buvo?
A. – Nevažna.
T. – Maskuojančioj formoj buvo?
A. – Ai. Neatsimenu.
M. – Neatsimeni.
T. – Neatsimena.
K. – Dar kartą paklauskit.
M. – O kiek žmonių buvo ar tu atsimeni? Kiek buvo žmonių? Daug ar keli?
A. – (Tyli).
M. – Neatsimeni irgi ? Ar daug jų buvo?
A. – (Tyli)
K.- Prastai (???) Tomai….
T. – O čia teisme…. 

 

Kristina Apanavičiūtė

84057538

 

 Atsirado „dingę“ Medininkų žudynių bylos vaizdo įrašai: jau pusę metų jie prieinami youtube.com!

Nors Medininkų žudynių byloje prokuroras Rolandas Stankevičius kategoriškai kratosi net minties dėl įrodymų išreikalavimo ir prijungimo – septynių vaizdo kasečių, kuriose buvo nufilmuotas ligoninėje gulintis Tomas Šernas, netikėtai tų kasečių ištraukos atsirado tinklalapyje youtube.

2013 m. spalio 28 dieną patalpintame 47 minučių trukmės filme „Tomas Šernas“ yra „dingusios“ 1991 08 01 prokuroro Astaškos apklausos, kurioje Šernas įvardijo žudiku Makutynovyčių, ištrauka, o vėliau yra sudėtos ištraukos jau iš ATAS tarnybos, kuriai vadovavo Artūras Antanas Skučas, darytų vaizdo įrašų. Filme rodomas vaizdas, kai atsibunda Tomas Šernas ir vykstantis pokalbis žodis į žodį sutampa su išlikusios šios apklausos stenogramos tekstu.

1991 08 01 filmavo Jurijus Pivoriūnas, kuris perdavė kasetės kopiją Tomui Šernui. Nukentėjusys teismo posėdžiuose neprisipažino, jog turi šią kasetę. Kad tikrai ją turi, matome iš filmo, nes jame naudojama „dingusi“ Jurijaus Pivoriūno medžiaga ir „dingusi“ ATAS vyrų darytoji vėliau, jam gulint Kauno Klinikose. Filme nukentėjusysis Tomas Šernas tarsi atsiprašinėja, kodėl neliudija tiesos, kodėl nepateikia filmuotos medžiagos bylai. Teigia, jog tiesa byloje niekada nebus išaiškinta, ir ta tiesa keliaus per amžius. Ir bus Lietuvos tiesa, ir bus Rusijos tiesa – mįslingai filme kalba nukentėjusysis. Pirmą kartą sužinome, jog Tomas Šernas vis tik vaikšto.

Tiesa, sunkiai. Kodėl tuomet šitiek melo ir falsifikacijos Medininkų žudynių byloje, jeigu jau atsirado neva dingusi vaizdo medžiaga: ji sudėta į Rimo Morkūno filmą „Tomas Šernas“. Tiesa, medžiaga iškarpyta: kai Tomas Šernas taria Makutynovyčiaus pavardę, šitos vietos filme nėra. Bet kai atsako į klausimą, ar pažįsti žudikus „taip“, šita vieta filme palikta. Ką reiškia šitas filmas: dar viena manipuliacija, ar nukentėjusiojo Tomo Šerno „dalinis tiesos sakymas“? Ir kodėl prokuratūra neigia tiek šitos medžiagos egzistavimą, tiek jos svarbą tyrimui? Nukentėjusysis 1991 08 01 nurodo, jog užpuolikai buvo apsirengę civiliai ir…treningais. Artūras Antanas Skučas knygoje „Pėstininko užrašai“ nurodo, jog Audrius Butkevičius į Aukščiausią Tarybą privežė „kriminalinio kontingento“, „kad laisvės kova būtų diskredituota“.

Tie „bachūrai“ užkabinėjo AT dirbančias moteris, jais A.Butkevičius grasino moterims, apie tai išlikę tarnybiniai raportai.

Reikėtų suvesti Tomo Šerno minimus treninguočius ir tą faktą apie „berniukus“ KAD, ir tiesa gali pradėti išlįsti kaip yla iš maišo. Gal laikas pradėti tikrą tyrimą Medininkų žudynių byloje, o ne jį visą laiką imituoti? Filmas „Tomas Šernas“:

Kristina Apanavičiūtė 

 

Išlikusi garso įrašo stenograma:
T. -Tardytojas, A.-Apklausiamasis (Tomas Šernas), M.-Moteris, K- Kitas asmuo,
(?)- Ne visai aišku; (Tyli, šnabžda)- Pastabos, paaiškinimai
**************************************
Tardytojas: – Tomai, pasakyk, tai padarė kareiviai? Mirktelk, jeigu gali.
Apklausiamasis. – Jo.
T. – Kareiviai padarė?
A. – Jo.
T. – Jie buvo formoje?
A. – Jo.
T. – Kiek jų buvo? Du? Vienas? Trys?
A. – Penki.
T. – Penki buvo. Kokioj formoj buvo? Karininkai ar jauni?
A. – jo….. –ais-s-s (?)
T. – Lietuviškai kalbėjo ar rusiškai?
A. – vi..as… (?)
Kitas asmuo. – Vienas ten….buvo.
T. – Lietuviškai kalbėjo, mirktelk jeigu gali. Lietuviškai? Lietuviškai?
A. – Taip.
T. – Šaudė visi ? Ar vienas šaudė?
A. – (Tyli).
T. – Vienas šaudė? Du šaudė? Trys?
A. – Trys (??)
T. – Iš automato šaudė? „Taip“- sakyk.
A. – (Tyli).
T. – Forma dėmėta buvo? Maskuojanti? Ar juoda?
A. – Na … na … dė.
T. – OMON-as buvo gal?
A. – Taip.
T. – OMON-as buvo?
A. – Aha.
T. – Nieko nepažinai iš jų?
A. – virššš….a-a-a (??)
T. – Kuris į tave šovė? Jaunas ar senas?
A. – Mk..ik… natovičius.(?)
T. – Makutinovičius?
A. – Makutinovičius (tyliai šnibžda).
T. – Ne?
K. – Jam negana čionai?
Moteris – Prašau?
K. – Gal duot vaistų kokių nors?
T. – Gal jam duot pasiilsėti?
P. – Gal palauksim minutėlę.
T. – Nu.
A. – Oi…
M. – Gerklė skauda turbūt? Gerklę skauda taip?
A. – Taip.
K. – Kad ten gyvena…(??).
M. – … šiandien iš naujo.
T. – Hmm.
M. – Ar pameni kas buvo? Ar tu žinai, kad tu ligoninėje guli?
A. – Žinau.
M. – Ir kad tau galva sužalota, žinai?
A. – Žinau.
M. – O kas galvą sužalojo? Ką?
A. – Žinau.
M. – O kas?
A. – A-has… buvo. (?)
M. – Duosiu dar vieną gurkšniuką gerai vandens. Nu, dar atsigerk vieną.
A. – Oi .. kaip gera. (tyliai šnabžda)
T. – Jauni jie buvo? Ar seni? Jauni buvo ar seni jie?
A. – Na ….tas… žinot .. (???)
M. – O gal dar draugus.. draugus.
T. – Su mašina jie buvo atvažiavę?
A. – Ne.
T. – Su motociklu?
A. – (tyli)
T. – Nežinai. Lietuviai buvo jie ar ne? Lietuviai buvo?
A. – Nijasno (tyliai)…. ai, bišk… (???)
T. – Nekalbėjo jie?
A. – m-m (numykia) (??).
T. – Šaudyt iš karto pradėjo?
A. – Uhumm.
M. – O iš ko šaudė? Iš pistoleto ar iš automato?
A. – Iš… iš..
M. – Ką?
A. – Visos.
M. – Iš visko.
K. – Iš visko.
M. – Taip.
T. – Jie jus paguldė? Nieks iš jūsų nesipriešino?
A. – Ne.
M. – „Ne“- aiškiai pasakė.
K. – Paklausk su kokia uniforma…
T. – Kokia forma buvo? Demė.., tokia maskuojanti?
A. – Žinau…(?).
T. – Ar juoda? Treningais gal buvo?
A. – Aps…(??).
K. – Nesijaudink, nesijaudink, nesijaudink. Ramiai. Nesijaudink. Duokit jam biškį atsigerti.
K. – Gerai, gal duokim pailsėti jam nebe
T. – Ai, aš pats nuvargau, nes žinot įtampa tokia…
K. – Tomai, Tomai, pažiūrėk į mus.
A. – Taip.
T. – Dar kartą norėjom paklausti tave. Kareiviai buvo?
A. – Taip (?-tyliai)
T. – Pagal amžių. Vyresni už tave buvo?
A. – (Tyli).
T. – Juodoj formoj buvo?
A. – Nevažna.
T. – Maskuojančioj formoj buvo?
A. – Ai. Neatsimenu.
M. – Neatsimeni.
T. – Neatsimena.
K. – Dar kartą paklauskit.
M. – O kiek žmonių buvo ar tu atsimeni? Kiek buvo žmonių? Daug ar keli?
A. – (Tyli).
M. – Neatsimeni irgi ? Ar daug jų buvo?
A. – (Tyli)
K.- Prastai (???) Tomai….
T. – O čia teisme….