Archive for the ‘Antiglobalistų mintys’ Category

O išeitis šiuo metu belikusi viena – prieš valdžios jėgą žmonės turi panaudoti savo jėgą. Jėga šiandien yra vienintelis argumentas. Kitų tiesiog nebeliko. Visa kita yra lingvistika…

Romualdas Ozolas

 

Daniel’ius Estulin’as: “Dabar manau žmonėms yra sunkiausia suprasti kaip 6 milijardų (dabar beveik 7 milijardų) populiaciją gali valdyti tokia maža grupelė žmonių, susidedanti vos iš apytiksliai 125 vyrų ir kelių moterų. Iš tikro yra žymiai lengviau nei jūs manote. Šie žmonės dirba pagal taip vadinamą sisteminę metodologiją. Tarkime, kad žemė yra obuolių pyragas, kuris supjaustytas į mažus gabalus ir kiekvieną iš jų paduodate savo išrinktiesiems patikėtiniams. Galėdamas kontroliuoti tuos individus, jūs sugebate kontroliuoti visą organizaciją. Pavyzdžiui, paimkime P. Wolfowitz, kuris kontroliuoja Pasaulio Banką. Per jį jūs galite kontroliuoti visą organizaciją. Jums nereikia galvoti apie tai, ką daro ar ką galvoja, ar kuo tiki kokia nors indų plovėja ar tualetų valytojas. Jums tereikia kontroliuoti Wolfowitz’ių ir jo įsitikinimus, o vėliau ką darys Wolfowitz, prasiskverbs į visą organizaciją. Tokiu būdu, turėdamas labai mažą galios bazę, gali valdyti visą 6 (dabar jau beveik 7) milijardų žmonių populiaciją.“ Jim Tucker’is: “Bilderbergeriai smarkiai progresuoja ties Pasaulinės Valdžios įgyvendinimu,. Jie sugebėjo sukurti supervalstybę Europoje ir pavadino ją ES. Jie ketina sukurti vakarų pusrutulio sąjungą, kurią ruošiasi pavadinti Šiaurės Amerikos Sąjunga (ŠAS). Tuomet, kai N.A.F.T.A. paplis po visas šalis tame pusrutulyje, ji bus transformuota į Amerikos Sąjungą. Tik apmokyta bei informuota visuomenė gali juos sustabdyti.“