Archive for the ‘Amerika’ Category

Rex 84 ( via sarmatas.lt )

Posted: 2012/01/18 in Amerika

www.sarmatas.lt 

Programa Rex 84

Programa Rex 84 buvo sudaryta tam atvejui, jei vyktų masinis ir nelegalus svetimšalių perėjimas per Meksikos-JAV sieną. Persikėlėliai būtų greitai apsupti ir sulaikyti FEMA įkalinimo centruose. Rex 84 leido uždaryti daugybę karinių bazių ir paversti jas kalėjimais.
Kai programa Rex 84 bus pradėta vykdyti pagal pagrindinę paskirtį, papildomai bus įgyvendinamos šalutinės programos Operation Cable Splicer ir Garden Plot. Garden Plot skirta kontroliuoti gyventojams. Cable Splicer – organizuoti valstijų ir vietinių valdžių perėmimą į federalinės valdžios priežiūrą. FEMA yra vykdomoji būsimos policinės valstybės ranka, taigi ir būsimas visų operacijų vadovas. Prezidentiniai Vykdomieji Įsakymai, kurie jau įtraukti į Federalinį Registrą, taip pat yra visos šios operacijos įstatyminės bazės dalis.

Į visas stovyklas yra nutiesti geležinkelio bėgiai, taip pat ir keliai, vedantys „į“ ir „iš“ įkalinimo zonų. Dauguma jų šalimais turi ir oro uostus. Didžioji dalis stovyklų gali sutalpinti apie 20 000 kalinių. Šiuo metu, didžiausia iš šių zonų yra palyginti netoli nuo Feirbenkso, Aliaskoje. Feirbenksas yra didžiausias Aliaskos miestas. Aliaskos stovykla yra milžiniška psichiatrinė ligoninė, galinti talpinti apytiksliai iki 2 milijonų žmonių.
Su FEMA susiję Vykdomieji įsakymai, kurie sustabdytų Konstitucijos galiojimus ir Teisių bilį. Šie vykdomieji įsakymai įregistruoti jau beveik prieš 30 metų ir pradėtų veikti pasirašius prezidentui.

Sutrumpintas Vykdomųjų Įsakymų sąrašas:
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 10990 įgalina vyriausybę perimti bet kokius transporto kelius ir kontroliuoti autostradas bei uostus.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 10995 įgalina vyriausybę užimti ir kontroliuoti komunikacijas, žiniasklaidą.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 10997 įgalina vyriausybę perimti elektrines, dujų, naftos, kuro ir mineralų išteklius.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 10998 įgalina vyriausybę perimti maisto išteklius ir ūkius.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11000 įgalina vyriausybę mobilizuoti civilius į stebimas darbines brigadas.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11001 įgalina vyriausybę perimti visas sveikatos, švietimo ir socialinio aprūpinimo funkcijas.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11002 paskiria vyriausiąjį pašto viršininką, kuris vykdytų nacionalinę visų asmenų registraciją.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11003 įgalina vyriausybę perimti visus oro uostus ir skraidymo aparatus, įskaitant ir komercinius lėktuvus.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11004 leidžia apgyvendinimo ir finansų institucijai (Housing and Finance Authority) perkelti bendruomenes, statyti naujus namus iš visuomeninių fondų, paskirti apgyvendinimo vietas ir įkurti naujas gyvenamasias vietas.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11005 įgalina vyriausybę perimti geležinkelius, vidinių vandenų kelius ir visuomeninių saugyklų tinklą.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11051 apibrėžia ypatingų krizinių atvejų planavimo tarnybos įpareigojimus ir suteikia įgaliojimus pradėti vykdyti visus Vykdomuosius Įsakymus, padidėjus tarptautinėms įtampoms ir ekonominių arba finansinių krizių metu.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11310 suteikia teisę Teisingumo Departamentui priversti vykdyti planus, išdėstytus Vykdomuosiuose Įsakymuose, steigti industrinę paramą, sukurti teisminius ir įstatyminius ryšius, kontroliuoti visus svetimšalius, vykdyti baudžiamųjų ir pataisų institucijų funkcijas, ir patarti bei asistuoti prezidentui.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11049 federaliniams departamentams ir agentūroms nustato pasiruošimo nenumatytiems atvejams funkciją, sutvirtintą 21 operatyviniu Vykdomuoju Įsakymu.
• VYKDOMASIS ĮSAKYMAS 11921 įgalina federalinę pasiruošimo ypatingiems atvejams agentūrą išplėtoti planus, kurie įsteigtų kontrolę produkcijos gamybos ir platinimo mechanizmams, apimant energijos išteklius, užmokesčius, atlyginimus, kreditus ir pinigines įplaukas į JAV finansines institucijas, bet kokio neapibrėžto, staigaus nacionalinio masto įvykio metu. Taip pat jis įsako, kad šalyje esant Prezidento įvestai kritinei padėčiai, Kongresas 6 mėnesius negali atlikti patikrinimų.

Bilas Klintonas buvo paklaustas apie koncentracijos stovyklas
Klintonas neneigia to fakto, kad Amerikoje yra svetimų šalių karo dalinių ir neneigia koncentracijos stovyklų statybų. Savo profesionalaus oratoriaus kalbomis patvirtina „kooperaciją“ su NATO ir JT, kurios remia naująją pasaulio tvarką.

 Kas nustatė sienas? Kodėl masoniški obeliskai palei visą Kanados ir Amerikos sieną? Kas tie masonai, kurie susitarė dėl sienų? Ar kas nors balsavo už juos?

 

Humanoidai prieš žmones

Posted: 2011/11/04 in Amerika

Sietlas

Bostonas

San Franciskas

Po pasaulį plinta akcija „Užimk Volstritą“.

Turbūt pirmą kartą prasidėjusi ten, kur ir turėjo prasidėti. Niujorke. Toje vietoje, kur buvo ilgai režisuojama pasaulinė finansinė katastrofa. Būtent toje vietoje, iš kur per pasaulį nusirito ciniškai neatsakingos bankininkystės šluojančios pasekmės. Savo kelyje dehumanizavusios viską, prie ko tik prisilietė. Ciniškai sutraiškiusios eilinių žmonių gyvenimus. Destabilizavusios valstybių ekonomikas. Įstūmusios pasaulio valstybes į bankrotus, skolas, diržų veržimąsi. Įstūmusios pasaulio valstybes į piliečių maištus prieš teisėtas valdžias.

Pirmą kartą taip aiškiai įvardyta, kas yra blogis. Bet kada galintis sukelti naujas katastrofas. Blogis – dehumanizuotas Volstritas. Jo finansų „genijai“ susikoncentravę tik į pelną, tačiau praradę bet kokį ryšį su gyvais žmonėmis. Su jų lūkesčiais. Plaukiojantys kažkokioje virtualioje realybėje, kur jokie bankrotai nei žmogui, nei jo valstybei neskauda. Tokie dehumanizuoti, globalizuoti finansų „genijai“ bet kada gali įstumti pasaulį į naują krachą, nes nieko iš esmės nepasimokė. Pirmieji atkuto. Nė kiek nepasikeitė. Mentalitetas liko tas pats. Pasaulis jiems – tik eksperimentinė laboratorija su bandomaisiais triušiukais. Tokiame pasaulyje iš esmės nelieka jokių valstybių. Jas pakeičia bankų konglomeratai ir rinkos. Politinės santvarkos, visos demokratijos tampa tik prielipais, pataikaujančiais bankams.

Akcija „Užimk Volstritą“ kai kam gali atrodyti tik asocialų ar nuskurdintų žmonių keršto akcija. Kai žmonės nori užimti bankus kaip kadaise Smolnį. Nusiaubti, išdraskyti – ir viskas. Tokį negatyvų požiūrį į protestuotojus palaiko ir valstybių vadovai, ir patys finansininkai. Ar jie teisūs? Kažin. Ezopo kalba kalbant, užimti Volstritą – tai pakeisti Volstritą. Pastatyti bankus į jiems deramą vietą. Išformuoti tą pačią galingiausią anoniminę pasaulio valstybę, kuri jau ima kenkti likusiam pasauliui. Kenkia labiau nei tradiciniai JAV vadovų mielai įvardijami priešai. Radikalusis islamas, Lotynų Amerikos narkotikų karteliai ir konkretūs žmonės, vadinami tiesiog numeriais. Tarkime, Amerikos priešas numeris pirmas ar antras, kuriuos reikia rasti ir be teismo nužudyti.

„Užimk Volstritą“ yra kažkas naujo, nes naują priešą įvardijo ne JAV vadovai, bet eiliniai amerikiečiai. Jie rado priešą ne Afganistane, Irane ar Libijoje, ne Šiaurės Korėjoje ar Kolumbijoje, bet savo namuose. Niujorke. Volstrite. Ir šis eilinių amerikiečių įvardytas priešas be jokių diplomatinių pastangų iškart tapo ir europiečių priešu. Atsiminkime, kaip nenoriai siuntė europiečiai savo karines pajėgas į Afganistaną. Nes sunkiai galėjo įsijausti, kad Afganistanas yra jų priešas. Tačiau kaip lengvai, vos priešu buvo paskelbtas Volstritas, tuo patikėjo britai, italai, graikai, vokiečiai, lenkai. Nes nesureguliuotas bankininkystės sektorius yra potencialaus terorizmo sektorius. Sprogusios finansinės bombos, įvairių finansinių piramidžių griūtys daug labiau nustekena pasaulį nei koks Bangladešo tamilų „tigras“.