Archive for the ‘Naujoji Pasaulio Tvarka ( Endgame )’ Category

Tikėkimės kad ir Kubilius bus jos vietoje ( nors jis tik lėlė šiame žaidime )

Italijos naujas vadas – globalistas M. Monti ( Bilderbergo grupė )

viskas atitenka bankininkams ( Egiptas )

Ispanija, Barselona

JAV, Las Vegas

Prognozės 2012 metams. Didžiulis ekonominis krachas. Bus iki galo sugriauta pasaulinė finansų sistema ir viešpataus chaosas, kol neatsiras nauja sistema. ( Naujoji Pasaulio Tvarka ). Arba naujas globalinis karas, kuris jau prasidėjo.

 

 

– kai kuriais atžvilgiais moralinė ir psichologinė atmosfera šalyje iš tiesų vis labiau primena sovietinius laikus.

 Be jokių argumentų trijų milijonų tauta yra žeminama, iš jos tyčiojamasi, klijuojant iš esmės tas pačias etiketes: tamsuoliai, ksenofobai, reakcionieriai, provincialai, nesuprantantys ir nepriimantys europinių vertybių. Kaip ir tada, tai uoliausiai daro žmonės, bent jau kol kas negalintys pasigirti svariu indėliu į tautos ir valstybės pažangą. Užuot jį įnešę, jie labiau linkę būti tik tos pažangos skelbėjais ir vėliavnešiais.

 Mat tokio dalyko kaip europinės vertybės tiesiog nėra – jos tėra mitas. Lisabonos sutartimi ES aiškiai atsiribojo nuo tradicinio Vakarų civilizacijos paveldo, kuris, žinia, didžiąja dalimi yra krikščioniškas. Toks atsiribojimas reiškia, kad ES faktiškai yra ne kas kita, kaip socialinės inžinerijos projektas, kuriuo siekiama sukurti naują socialinę, ekonominę ir politinę tikrovę. Ji kuriama nuosekliai ir metodiškai griaunant vadinamąjį senąjį pasaulį, taigi, paprastai kalbant, mėginama konstruoti iš nieko.

Komunizmo idėjos radosi Vakarų Europoje, tokiose šalyse kaip Italija ar Prancūzija veikė masinės komunistų partijos, už kurias balsuodavo milijonai rinkėjų. Šie žmonės niekur nedingo. Nemirė ir komunizmo ideologija.

Todėl “naujųjų europinių vertybių” skleidėjai išties yra tokie pat ideologai, pakeitę sovietinių laikų propagandininkus. Gaila, kad Lietuvoje tai dar nėra visuotinai suprasta. Svarbiausias visų rūšių ideologų tikslas tas pats – pasitelkus socialinės ir antropologinės inžinerijos priemones sukurti naują žmogų – ar jis vadintųsi arijų rasės atstovu, sovietiniu žmogumi ar puikuotųsi kukliu “naujojo europiečio” vardu.

Apskritai teoriniu ir istoriniu požiūriu mėginant apibūdinti komunizmo ir liberalizmo ideologijų santykį, jį gana tiksliai galima nusakyti tokia vaizdinga formule: liberalas yra savo tikrosios prigimties dar nesuvokęs komunistas, komunistas – savo ištakas jau pamiršęs liberalas.

Dėl vieno dalyko su “europinių vertybių” išpažinėjais tenka sutikti – Lietuva išties yra provincija. Tik ne tuo atžvilgiu, kurį jie akcentuoja, – ne dėl to, kad kliaujamės tariamai atgyvenusiomis vertybėmis, o dėl to, kad be galo menkai tesuvokiame Europoje vykstančias politines ir ideologines kovas, nulemsiančias visų žemyno tautų ir žmonių likimus. Esame panašūs į audros blaškomo ir link uolų nešamo laivo keleivius, kurie apie tai nieko nežino, nieko nenori žinoti ir ramiausiai puotauja laivo bare.


Naujas į automatinį šaunamąjį ginklą panašus lazeris gali laikinai apakinti protestuotojus iki 500 metrų atstumu. Šis lazerinis ginklas priešais save sukuria akinamą 4 metrų pločio šviesos sieną. Šis naujas globalistų  ginklas gali apakinti jo kryptimi žiūrinčius riaušių dalyvius.

Aiškiaregė iš Bulgarijos Vanga pranašavo, jog 21 amžiaus pradžioje prasidės Trečias pasaulinis karas. Tik šis karas kitoks. Nepamatysite nei tankų nei lėktuvų, nei automatais ginkluotų divizijų. Jo tikslas – ne užkariauti naujas teritorijas, ne dėl naftos, ne prieš terorizmą, bet prieš žmogų. Karas vyksta prieš kiekvieną iš mūsų, nes sistemai žmogus nereikalingas. Socialinės kontrolės sistemai, kuri vadinama šiuolaikine, modernia civilizacija, reikalingi ne žmonės, o energijos šaltiniai, emocijų nevaldančios baterijos, kurias galima nuolat melžti, gąsdinant nebūtais priešais, baime neišgyventi ir apokalipsės grėsmėmis. Todėl daroma viskas, kad žmogus netaptų žmogumi, nepraregėtų ir negalėtų pamatyti tiesos, kad jis neprisimintų savo tikrosios prigimties ir paskirties.

Toliau skaitykite

    We’re going into a global system and this is where all the top psychopaths compete with each other to be the first king of the whole planet, king of the world, and there’s only one throne there and they all have tremendous egos, so hopefully they’ll start fighting each other at the top. That’s the one thing we have going in our favor, because psychopaths crave power as an addict craves his drug. They can’t stop themselves but they can cooperate up until that level and we have to go through that hell until they start fighting with each other. What we’ve got to watch too is we don’t fight with each other. They have divided society, not only from parent to parent, or man from woman, and all things in between, everyone’s arguing with everyone else. Parents are divided from their children and generations literally don’t really talk to each other. They’re all in their little compartments as they grow up and stay in those compartments as they grow up. We’ve got to start coming together and see the big picture here and realize, hey, we’re all in trouble and so all the petty little differences that there are better be thrown out the window while we come together and stop this; because to allow this to go ahead is to lead into a horror, a nightmare that this world hasn’t seen. Hasn’t seen, but we’ve seen it on smaller scales in nations and so on, but we’ve never seen it on a global scale where the scientists will have the same authority that priests used to have as they burned you at the stake. Who wants to go back to the days where both the Soviets and the Hitlerites were measuring your skull and taking little measurements of your nose and how long your ear was and all this kind of stuff? We’re seeing that emerge in the major psychological magazines today. Same stuff, the shape of the ear and so on, and a little crease over the eyebrow might dictate that this person has criminal tendencies when he grows up. All this voodoo is coming back into the supposed so-called sciences, these new religions they call sciences, and they’re being used again. We’re seeing all of the symptoms of the disease right in front of us right now. Now of course they’re bringing out the big cameras at airports and subways et cetera with the same kind of data in it, to look for certain traits in your face, and if this little computer says you’re stressed out and could go berserk, you’re going to find yourself flat on the ground and tasered. That’s what’s coming in this Brave New Totalitarian World of theirs.