Archive for the ‘ekspertai.eu’ Category

Bene pirmas parašysiu apie šiuos žurnalistus, komentatorius, besiskelbiančius įvairių sričių specialistus. Jie dirba valstybei, šiai valstybei, siaurąja prasme. Tūli iš buvusios sovietinės nomenklatūros, kurią paveldėjome iš okupacijos laikų pasakys, kad jie “ir tada dirbo Lietuvai”. O dabar jie priversti, o gal ir savo noru (reikia gi kažkam dirbti), dirba Valstybės saugumo departamentui (VSD).
Daugiau šviesos šių piliečių asmenybėms suteiktų iš kart po nepriklausomybės atgavimo dingę slaptieji KGB archyvai Lietuvoje. Bet jie buvo pradanginti ir niekas jų net neieškojo, nes jie sužlugdytų daug aukštas pareigas užimančių dabartinės Lietuvos respublikos politikų, teisėjų, prokurorų, departamentų vadovų ir t.t…. Ką jau bekalbėti apie didžiausią 20 metų nepriklausomos Lietuvos pasiekimą – elitą. Kažkam, disponuojančiam slaptaisiais KGB archyvais (neatmestina galimybė, kad tai VSD), suteikta didelė valdžią ir įtaką reguliuojant procesus ir įvykius dabartinėje Lietuvos valstybėje.
Grįžkime prie VSD kuruojamų (pavadinkime juos bendru vardu) – “agentų”. Šių “agentų” funkcija įtakoti ir aiškintis visuomeninius, politinius procesus Lietuvoje. Ne mažiau svarbus faktas, kad VSD net ir pralaimėjus teismo procesą EKSPERTAI.EU atstovams, nesiteikė paviešinti Aidžio Mieželio – Devintosios (visuomeniniai ir politiniai procesai) valdybos buvusio viršininko fotografijos.
Taigi VSD kuruojami “agentai”… Prieš kalbėdamas apie juos noriu patarti ir įspėti sveikai ir blaiviai mąstančius – neverta tų “agentų” rašinių komentuoti įvairiuose internetiniuose portaluose, jūsų komentarus savo tikslais naudoja, analizuoja juos ir klasifikuoja didelė VSD komanda. Be to jūs keliate reitingus tiems internetiniams portalams, kuriuose “agentų” rašiniai atsiranda ir leidžiate lobti nesąžiningai žiniasklaidai. Savo komentarus apie šių “agentų” rašinius visada galima pateikti po gerais visų pirmiausia sąžiningais straipsniais.
Pradėsiu nuo “agentų” gvardijos eilinių, taip vadinamų pėstininkų, kurie “kovoja” priešakinėse fronto linijose – provokuoja, kelia sumaištį ir isteriją, užkemša viešąją erdvę niekine informacija.

Toliau ( originali nuoroda )

 

Vilniaus apygardos teismas savo rugsėjo 27 d. nutartimi patvirtino, kad Lietuvoje piliečiai patys neturi jokios teisės ginti viešojo intereso. Todėl netrukus po to, EKSPERTAI.EU kreipėsi į šalies Prezidentę Dalią Grybauskaitę prašydami inicijuoti Viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymą ir pateikti jį Seimui.
Tokio įstatymo būtinybė buvo aiškinama tuo, kad kol dabartinė Lietuvos prokuratūra atvirai ir tampriai bendradarbiauja su nusikalstamu pasauliu, labai skatintų visuomenę pačiai, teismų pagalba gintis nuo ją nebaudžiamai apiplėšinėjančių atsakingus postus valstybinėse institucijose užimančių individų.
Prie šio prašymo Prezidentei buvo pateiktas ir tokio įstatymo projektas. Apie tai skelbėme publikacijoje “Lietuvoje įstatymai draudžia piliečiams ginti savo valstybę teisinėmis priemonėmis“.
Po trijų savaičių Prezidentės spaudos tarnyba atsiuntė atsakymą:

“Dėkojame už jūsų laišką. Respublikos Prezidentės patarėjai susipažino su Jūsų kreipimusi, adresuotu šalies vadovei. Prezidentės nuomone, labai svarbu, kad įstatymų leidybos procese aktyviai dalyvautų ne tik valstybės institucijos, bet ir piliečiai, visuomeninės organizacijos, visuomeninės patariamosios ir kitos institucijos.
Šalies vadovė aktyviai naudojasi įstatymų iniciatyvos teise. Per dvejus kadencijos metus inicijuoti 107 teisės aktai, iš kurių 86 jau yra įgyvendinami.
Prezidentė inicijavo Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymo pataisas, po kurių svarstymo buvo pakoreguotas įstatymo 19 straipsnis,  užtikrinantis efektyvesnį viešojo intereso gynimą.
Jūsų iškelta problema dėl viešojo intereso efektyvaus gynimo yra labai svarbi siekiant užtikrinti pamatinių visuomenės vertybių apsaugą. Šiuo klausimu nuolat vyksta diskusijos teisinėje erdvėje, tobulinama teisinė bazė.
Dėkojame už Jūsų pilietiškumą ir iniciatyvą.“

Toliau skaitykite…

Prouratūros įstatymo 19 straipsnio pataisos

 

www.ekspertai.eu

Tęsiame straipsnių ciklą apie valstybės remiamas nevyriausybines, visuomenines organizacijas. Kaip esame skelbę, valdininkai iki šiol viešino tik bendras sumas, kurios kasmet skiriamos tokioms organizacijoms.
Kas ir kokį finansavimą gaudavo konkrečiai, nežinojo nei pati Finansų ministrė, iki šiol atsakymo nerado ir Seimo finansų ir biudžeto komitetas. Apie tai rašėme publikacijose “Ekstrapoliacinė valstybė“ bei “Visuomenines organizacijas valdžia ženkliai rėmė ir 2010 metais“.

Toliau skaitykite…
Pažyma

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas viešai pripažino, kad Lietuvoje specialiosios tarnybos darbuojasi tik smulkiosios korupcijos srityje: tiria kyšius, papirkimus ir kažką panašaus. Prie didžiosios, t.y. politinės korupcijos visos specialiosios tarnybos ir joms diriguojanti prokuratūra, net neprisiliečia pirštu. Žinia, kyšiai didžiojoje (politinėje) korupcijoje iš esmės nepasitaiko. Pinigai neteisėtai, be perstojo, tačiau visiškai ramiai semiami  iš biudžeto prisidengiant specialiai šiems reikalams paruoštais įstatymais, vyriausybės nutarimais ar savivaldybės sprendimais. Kitaip tariant nusikaltimai daromi “remiantis įstatymu”. Būtent tokių veikų ir, esą, negali tirti nė viena Lietuvos specialioji tarnyba.

Toliau skaitykite…

Į apklausą

Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo Pirmininkas Vitas Žilis, Nepartinio demokratinio judėjimo Pirmininkė Virginija Jurgilevičienė

Klaipėdos visuomenininkus sujaudino brutalus susidorojimas su Lietuvos Žmogaus Teisių Sebėtojų Sąjungos pirmininku Jonu Sinkevičiumi, Klaipėdos skyriaus pirmininke Stase Sinkevičiene ir trumpą laikotarpį buvusią šios organizacijos sekretore Tatjana Žgunova. T. Žgunova atsistatydino iš sekretorės pareigų ir net sustabdė narystę šioje organizacijoje tikėdamasi, kad pareigūnai nustos ją persekioti ir terorizuoti.
Šių metų spalio 21- ą dieną, 9: 30 val. Jonas Sinkevičius lydimas advokato A. Surblio, atvyko į apklausą pas Klaipėdos 1-ojo komisariato tyrėją R. Šadienę. Po apklausos, kuri truko vos penkioliką minučių ir namo išvykus advokatui, tame pačiame kabinete netikėtai buvo sulaikytas Jonas Sinkevičius. Jam  čia pat vietoje buvo  atlikta asmens krata, kuri truko ne ilgiau kaip penkias minutes. Tačiau pareigūnai neleido jam palikti komisariato patalpų iki 14-tos valandos ir neįteikė visuomenininkui nei kratą nei sulaikymą pagrindžiančio dokumento. Stasė Sinkevičienė  sulaukusi netikėto skambučio iš sulaikytojo kartu su T. Žgunova tuoj pat nuvyko prie LŽTSS  būstinės Taikos prospekte Klaipėdoje.
Atvykusios jos rado išlaužtas būstinės duris ir kartu su būreliu stebėtojų laukė kratos pabaigos. Netikėtai pareigūnai sulaikė abi moteris. T. Žgunova buvo velkama žeme. Naudojant jėgą ji buvo įgrūsta į policijos automobilį ir nuvežta į policijos komisariatą Tilžės gatvėje. Prie komisariato pastato prieš visuomenininkę  vėl buvo panaudota jėga , ko pasekoje jai buvo sulaužyta dantų plokštelė, prasidėjo skausmai kojoje, pilvo plote, pasidarė bloga, sukilo cukrus ik 10 ir ji prarado sąmonę. Visi šie simptomai išvardinti pagal nukentėjusios žodinius parodymus.
Tą pačią dieną ji turėjo tęsti reabilitacines procedūras  dėl  paūmėjusių negalavimų, kurie, galimai, atsirado po susidūrimo su Klaipėdos pareigūnais šių metų gegužės mėn. 6 dieną prie Jūrininkų poliklinikos durų. Tuomet ją nuo pareigūnų susidorojimo apgynė į lauką išbėgęs medicinos personalas. Šį kartą pareigūnai sugebėjo jėga pristatyti šią  moterį tik  iki komisariato prieangio, nes ūmai pablogėjus jos sveikatai, jie buvo priversti iškviesti jai greitosios pagalbos automobilį, kad išvežti į ligoninę. Tačiau, T. Žgunovos teigimu, pareigūnai net greitosios pagalbos automobilyje nesidrovėjo apieškoti bejėgę moterį, gulinčią neštuvuose.
Po taip vadinamos “apklausos“ komisariate ligoninėje atsidūrė likusieji du visuomenininkai.
Klaipėdiečiams gerai žinoma, kad sulaikyti visuomenininkai labai neįtinka Klaipėdos miesto teisėsaugininkams, kuriems  visuomenininkai kelia bylas, informuoja  visuomenę ir atitinkamas institucijas apie jų netinkamą elgesį. Įdomi detalė, kad labiausiai nukentėjusi nuo pareigūnų T. Žgunova neseniai padėjo demaskuoti buvusį girtuoklį  Klaipėdos prokurorą S. Jasevičių.
Tos pačios dienos pavakarę  paaiškėjo, kad policijos pareigūnai įsilaužė į T. Žgunovos mamos butą, kuri tuo metu buvo ligoninėje. Pareigūnai laužėsi į butą, kuriame viena buvo T. Žgunovos paauglė dukra. Mergaitė patyrė didžiulį stresą, nes pamanė, kad į butą laužiasi nusikaltėliai. Pareigūnai atlikdami kratą minėtame bute, suniokojo buto duris, nusiaubė butą, sudaužė dalį indų, sugadino kai kuriuos papuošalus ir baldus, apdraskė mergaitės mokyklines knygas.
Visus šiuos policijos pareigūnų veiksmus  prieš Klaipėdos  visuomenininkus palaimino savo nutartimi teisėja Lina Rakštelytė ir prokurorė J. Rumbinaitė. Klaipėdos ir visos Lietuvos teisėsaugos savivalei vieną kartą turi ateiti galas! Tikimės,  kad tai supranta ne tik Lietuvos žmonės, bet ir Lietuvos Respublikos Prezidentė.
Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo Pirmininkas Vitas Žilis
8-622-47861
Nepartinio demokratinio judėjimo Pirmininkė Virginija Jurgilevičienė
8-680-40225

Po kratos