Archive for the ‘Smegenų plovimas mokyklose’ Category

Netgi didžiausias melas, pakankamai kartų pakartojus, pavirsta į tiesą

Gebelsas – ideologinis nacių vadas

Alex Jones diskutuoja su ,,kritinio mąstymo“ ekspertu, globalistu Jamie Bartlett

NAUJASIS VADOVĖLIŲ VERTINIMAS – CIRKAS AR …?

Jau keletą mėnesių galioja nauja bendrojo lavinimo mokyklose naudojamų vadovėlių vertinimo tvarka. Istorijos vadovėlis pripažįstamas tinkamu, jei jo rankraštį teigiamai vertina vienas leidyklos pasirinktas (kartais – nusipirktas) ir du atsakingos institucijos paskirti ekspertai. Kaip tai atrodo praktiškai?
Knygynų lentynose jau puikuojasi naujasis XI klasės istorijos vadovėlis. Apie jį jau mano buvo rašyta. Todėl šį kartą man nėra aktualūs konkretūs leidinio duomenys – leidykla, autoriai, pavadinimas, ekspertų – recenzentų vardai, … Daug įdomesnis pats vertinimo procesas ir jo rezultatai.
Pažiūrėkime į rankraštį vertintojų akimis. Štai, pirmasis paskirtasis ekspertas pastebi:

Toliau skaitykite…