Archive for the ‘Europos Sąjunga’ Category

Marina Le Pen

Posted: 2013/11/16 in Europos Sąjunga

Marina Le Pen

lietuviškai įgarsino www.sarmatas.lt

Naujasis ES Reichas

Posted: 2011/11/19 in Europos Sąjunga

Tai, ką Napoleonas ir Hitleris padarė su durtuvais ir tankais, bet neilgam, Merkozy padarys pasitelkiant skolas – tik neaišku, ar ilgai tvers. Bismarckas veikė ir durtuvais, ir tankais: vienus karaliukus prispaudė, kitus nupirko. Reichas 1914 – 1918 m. išsiplėtė iki Juodmarių, bet paskui buvo parvarytas atgal ir apkarpytas. Ragų ir Kanopų Sąjunga, kaip pastebėjo Svetlana Martyniuk, kurioje Lietuva (jeigu priims) bus laisva kaip Alabama, gal ir bus tas Tūkstančio Metų Reichas. O su reichais visko būna: Šventojo Vokiečių Tautos Romos Imperija formaliai ištvėrė virš 800 m. iki, berods, 1804 m., bet per tą laiką “vieningame“ Reiche, pvz., vyko 30 m. karas, per kurį a) pusė vokiečių iškeliavo pas Nybelungus, b) kita pusė išmoko vaikščioti tiktai rikiuotės žingsniu ir klausyti vado, nes tai buvo vienintelis būdas išgyventi.

Arūnas Brazauskas