Archive for the ‘Bilderbergo Grupė’ Category

Nekokia žinia skeptikams, kurie teigia, kad Bilderbergo grupė nedaro jokios įtakos pasauliniams politiniams įvykiams. Ir nekokia žinia Europos Sąjungos federalizmo šalininkams, kurių politines pažiūras lemia nežinojimas arba mitų kūrimas.
Vienas didžiausių mitų yra tas, kad Europos Bendrija yra internacionalisto Jeano Monnet’o ir Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano idėja. Oficialiuose ES portaluose ir ES sukūrimo propagandoje teigiama, kad Schumano pasiūlymas įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją laikomas dabartinės ES pradžia.

Nutekėję 1955 metų Bilderbergo konferencijos Vokietijoje dokumentai įrodo, kad buvo diskutuota bendros Europos ir bendros valiutos sukūrimo klausimu daug anksčiau, negu apie tai buvo pranešta visuomenei.

Dar 2003 metais BBC tyrimo grupei buvo leista naudotis ir peržiūrėti Bilderbergo grupės failus, kurie patvirtino ES, ir bendra valiuta buvo Bilderbergo globalistų smegenų centro idėja. Gali būti, kad BBC žurnalistai skaitė tuos pačius dokumentus, kuriuos vėliau paviešino ir WikiLeaks.

Tačiau dokumentai rodo, kad planas sukurti EEB ir bendrą valiutą yra daug daug senesnis. 1955 metų Bilderbergo konferencijos ataskaitoje-pranešime kalbama apie „reikiamą spaudimą atvesti vokiečių ir kitas Europos tautas į bendrą rinką“.
Dokumente akcentuojama būtinybė „pasiekti aukščiausią integracijos ir politinio federalizmo pakopą per kuo trumpiausią laiką“ pradedant nuo bendros rinkos.
Ir štai 1957 m. įkuriama Europos ekonominė bendrija, kuri vėliau tampa Europos Bendrija arba pirmasis ekonominis ES vienetas…

Taip pat 1955 m. Bilderbergo konferencijos ataskaitoje rašoma, kad „būtų geriau pradėti bendros rinkos plėtrą per sutartį, o ne per naujų institucijų sukūrimą“.
Ir taip viskas įvyksta: 1957 m. kovo 25 d. pasirašoma Romos sutartis. Įkuriama Europos ekonominė bendrija (European Economic Community).

Ir tas procesas nesibaigė iki šių dienų. Po Romos sutarties sekė Lisabonos sutartis, kuri gerokai susilpnino nacionalinių valstybių suverenias galias.

Tą patį galima pasakyti ir apie bendros Europos valiutos sukūrimą, ji nebuvo įvesta banknotų ir monetų pavidalu iki 2002 m. ir įforminta Mastrichto sutartyje. Dokumentai įrodo, kad Bilderbergo grupė apie euro įvedimą kalbėjo daug daug anksčiau….

Dokumente (1955m.!) išreiškiamas susirūpinimas dėl „kuo skubesnio Vokietijos įtraukimo į bendrą Europos rinką“ reikalingumo ir neaiškios ateities be „suvienytos Europos“.

Iš paviešinto Bilderbergo dokumento taip pat galima sužinoti, kad konferencijos atstovas iš JAV (CFR atstovas) patvirtino Europos integracijos idėjos palaikymą, tik amerikiečiai norėtų matyti greitesnę ir praktiškesnę integraciją, atmetant ideologines priešpriešas.

Kaip CFR (Council on Foreign Relations) yra susijusi su bendros Europos idėja.

Trumpai sugrįžkime į pokarinės Europos laikus. Baigėsi Antrasis pasaulinis karas ir Europa buvo ekonomiškai sugriauta. Ją kažkaip reikėjo skubiai atstatyti, nes bijota Tarybų Sąjungos ekonominio potencialo. Bet apie tai globalistų smegenų centrai jau buvo pagalvoję ir parengę planą kitam žingsniui – Europos suvienijimui. Čia reikia pažymėti, kad plačiai yra išsikerojęs mitas dėl Europos ekonominio atsigavimo programos, kurią pristatė generolas Marshallas (Marshallo planas). Pats generolas Marshallas buvo tik eilinis CFR narys ir turėjo atlikti jam paskirtą misiją.

Iš tikro Maršalo plano kilmės reiktų ieškoti Amerikoje, „War and Peace Studies“ projekte, kurį jau 1939 (!!!) metais atliko CFR ir kuriam finansavimą (50 000 JAV dolerių) pirmiems metams suteikė Rockefellerio fundacija. Ties šiuo projektu dirbo apie 120 įtakingų verslo ir akademijos atstovų, 5 valstybiniai departamentai ir 12 valstybinių įstaigų. Ne tik Europos suvienijimo idėja sukosi Amerikos globalistų galvose – jose sukosi ir JT sukūrimas. San Fransisko konferencijoje, kurioje buvo aptariamas JT sukūrimo klausimas, JAV delegacijoje buvo 47 CFR nariai. Tarp jų Johnas Fosteris Dullesas, Nelsonas Rockefelleris ir sovietų agentas Amerikoje Algeris Hissas. JT Chartija, kuriai JAV delegacija pritarė, buvo parašyta CFR būstinėje – Haroldo Pratto pastate, Manhatane.

Įdomus ir toks faktas, kad pasibaigus karui Rockefellerių kontroliuojama CFR ir Valstybės departamentas per savo agentą, CFR narį Alleną Dullesą, leidžia nacių nusikaltėliams ir mokslininkams (Eichmanui, daktarui Mengelei, Kutschmannui) atvykti per Argentiną į Ameriką. Užverbuojami eksnacistai dirbti CŽV ir, pritaikius slaptą programą OPERATION PAPERCLIP, atvežami nacių mokslininkai į Ameriką…

Tiesa, JAV senatorius Josephas McCarthy bandė ištirti, ar už tų organizacijų nėra komunistuojančių Amerikos išdavikų. Jis, vadovaudamas Senato komisijai, bandė išvalyti ir ieškoti Amerikos išdavikų valstybinėse institucijose ir armijoje. Deja, komisija veikė neilgai…
Ar tikrai bendros Europos idėja gimė Europoje? Ir kokie akcentai sudėlioti projekte War and Peace Studies?

Nesunkiai galima suprasti, kas yra kuriama. Sistema su viena, globalia rinka. Vienas globalus ECB su globalia valiuta. Viena, globali piliečių identifikacijos sistema, visuotinai pripažintos „vertybės“. Viešosios nuomonės kontrolė ir formavimas. Vidurinės klasės sunaikinimas ir „kontroliuojamos ekonominės griūtys“.
Vygantas Kelertas

Šiandien, birželio 6 d., Jungtinėje Karalystėje, Herfordšyre, prasideda pati svarbiausia ir įtakingiausia pasaulyje konferencija, kurioje susirinks pasaulinio monopolistinio kapitalo ir politinės valdžios globalizatoriai – vadinamieji bilderbergeriai.

Šiais metais yra daug didesnis susidomėjimas Bilderbergo konferencija. Aktyvių žurnalistų ir visuomeninkų spaudimas padarė savo. Pirmą kartą per 59 metus yra ir neoficialus spaudos centras, kuriame dirba savanoriai. Atvyko tūkstančiai protestuotojų, tinklaraštininkų, fotografų ir žurnalistų iš viso pasaulio.
Visas rajonas aplink viešbutį „Grove Hotel” yra užblokuotas. Vietos gyventojai, norintys patekti į savo namus, turi parodyti tapatybės dokumentus.

Įkurta 1954 metais, Bilderbergo konferencija skirta derinti Europos ir Šiaurės Amerikos globalistų pozicijoms dėl gamtinių išteklių užvaldymo ir pasaulinės vyriausybės implimentacijos. Kasmet 35 nuolatiniai Bilderbergo iniciatyvinio vykdomojo komiteto nariai pakviečia apie 100 įtakingų veikėjų, politinių lyderių, „ekspertų” iš pramonės, finansų, mokslo ir žiniasklaidos dalyvauti 3 dienų Bilderbergo viršūnių susitikime. Maždaug du trečdaliai dalyvių atvyksta iš Europos, kiti – iš Šiaurės Amerikos. Trečdalis dalyvių atstovauja didžiajai politikai, kiti – pagrindinėms tarptautinėms institucijoms (NATO, ES, TVF, PB, ECB, PPO ir t. t.).

Tik 1976 metais neįvyko konferencija. Tais metais Bilderbergo grupės įkūrėjas princas Bernhardas iš Nyderlandų buvo įsivėlęs į didelį korupcinį skandalą – buvo pagautas imant kyšius iš „Lockheed Martin”.

Profesorius Andrew Kakabadse knygoje „Bilderberg People” rašo, kad ši globalistų grupė turi didelę politinę galią.

Ši antidemokratinė klika ne tik globalizuoja pasaulį, bet ir parenka politinius lyderius – lėles. Billas Clintonas, būdamas Arkanzaso gubernatoriumi, Bilderbergo konferencijoje dalyvavo 1991 metais. Vėliau tapo JAV prezidentu. Niekam nežinomas opozicijos narys Tony Blairas, dalyvavęs konferencijoje, tapo Britanijos premjeru. Bilderbergo grupės nariai taip pat prastūmė į Italijos premjerus ir buvusį bankininką iš „Goldman Sachs” Mario Monti.

Davidas Cameronas ir Markas Carney (netrukus bus Anglijos banko valdytojas) žada dalyvauti konferencijoje (abu taip pat dalyvavo Bilderbergo praeities susitikimuose). Bilderbergo konferencijoje dalyvaus bankų „Goldman Sachs” (dalyvauja Peteris Sutherlandas, „Goldman Sachs International”), HSBC (dalyvauja Simonas Robertsonas, „HSBC Holdings”) ir „Barclays” (dalyvauja Davidas Wrightas, “Barclays“ viceprezidentas) direktoriai ir pirmininkai, rizikos draudimo fondų vadovai („Hedge Funds”), korporacijų, tokių kaip „Santander”, „Nestle”, „Novartis” (dalyvauja kompanijos prezidentas Markas Fishmanas), „Airbus”, „Google” (dalyvauja Ericas Schmidtas, „Google” kompanijos prezidentas) ir „Microsoft”, vadovai. Tris dienas prabangiame „Grove Hotel” viešbutyje rinksis Iždo ir Valstybės departamentų pareigūnai (Timothy Geithneris ir Robertas Rubinas), JAV nacionalinio saugumo patarėjai, Europos šalių finansų ir užsienio reikalų ministrai, monarchai, Pentagono ir NSA atstovai.

Su dalyvių sąrašu galite susipažinti http://bilderbergmeetings.org/participants2013.html. Ką veikia vienu metu krūva įtakingų politikų (dalyvauja Nyderlandų premjeras Markas Rutte) ir prie ,,kontroliuojamos” griūties prisidėję tarptautinės patariamosios tarybos nariai iš „JP Morgan” arba „Goldman Sachs International” (dalyvauja GS viceprezidentas Michaelas Evansas)?

Dažniausiai nėra detalizuojama tiksli darbotvarkė ir nėra balsuojama už jokius nutarimus. Pagrindinės diskusijų temos šiame jau 61 globalisto susitikime bus: Europos Sąjungos vykdoma politika, pokyčiai Artimuosiuose Rytuose, kibernetinis karas ir asimetrinių grėsmių plitimas, Afrikos problemos, nacionalizmas ir populizmas, Šiaurės Korėjos, Kipro bankiniai ir kiti einami klausimai. Neslepiama Sirijos ir Irano užpuolimo tema.

Šie „laisvosios” rinkos ir „demokratijos” šalininkai diskutuos, kaip išlaikyti savo galią ir įtaką. Valdydamas globalizuotą bankinį kapitalą ir sukūręs „kontroliuojamą” ekonomikos griūtį, technokratinis bankinis elitas planuoja konsoliduoti paskutinius likusius nacionalinių valstybių aktyvus. Suverenios šalys, politiniai lyderiai jau dabar atlieka pastumdėlių funkcijas.

Įdomu tai, kas padengia Bilderbergo grupės konferencijos išlaidas. Yra žinoma, kad visas technokratinio elito išlaidas Jungtinėje Karalystėje dengia oficialiai registruota labdaros organizacija – Bilderbergo asociacija (labdaros org. Nr. 272706). Ši labdaros organizacija apmoka ir saugos kompanijos G4S kontraktą. Iš šių dokumentų galima suprasti, kas šios organizacijos donorai. Penkiaženkles sumas perveda „Goldman Sachs” ir kompanija BP (http://apps.charitycommission.gov.uk/Accounts/Ends06/0000272706_AC_20080331_E_C.PDF).

Vienas iš labdaros organizacijos patikėtinių – ir konferencijoje dalyvaujantis Marcusas Agiusas (buvęs banko „Barclays” valdybos pirmininkas, atsistatydinęs kilus LIBOR skandalui).

Nors spaudoje sakoma, kad Bilderbergo grupė jokių oficialių sprendimų nepriima, faktai byloja ką kita. Formuojasi itin federalinė diktatūriškai iš Briuselio valdoma ES, kurios tikslas – panaikinti nacionalines valstybes. Tai visada buvo Bilderbergo grupės planuose, kaip ir bendros valiutos sukūrimas (daugkartiniai EK prezidento Jose Manuelio Barroso pareiškimai).

Ar pajėgi žmonija pasipriešinti šiai naujai plutokratijos klasei?

Vygantas Kelertas

Prisiminkime istoriją. Globalistų vizitus į Lietuvą 2008 metais. Pačioje piramidės viršuje yra ir Nyderlandų karališkoji šeima, kuri suinteresuota kuo greičiau sukurti Naująją Pasaulio Tvarką.

Alex Jones kreipiasi į pasaulio padugnę, karalienę BEATRIX:

http://www.youtube.com/watch?v=4UXT09gX7jM&feature=channel

Truputis istorijos apie Nyderlandų karališkają šeimynėlę. Nyderlandų karališkoji šeimyna įsivėlusi į pedofilijos ritualus, sadistinius iškrypimus ir kraujomaišą. Ar jūs žinote, kad Nyderlandų karalienės BEATRIX senelis, Vokietijos princas Hendrik išprievartavo savo vienturtę dukterį iškreiptu būdu ( Beatrix motiną Julianą ), kuriai gimė duktė.

Prievartautojas tėvas  ar  kraujomaiša?

Tėvo išprievartauta  Juliana

Karalienės BEATRIX vyras princas Claus taip pat jautė potraukį mažiems berniukams. Beatrix vyro Claus’o homoseksualumas buvo labai slepiamas nuo visuomenės. Kai pedofilijos atvejai iškilo į viešumą, Beatrix vyras buvo išsiųstas į Šveicarijos kurortą ,,pasigydimui“, toliau nuo visuomenės akių.

Princas Claus – užkietėjęs pedofilas. 

Karalienės tėvas, princas Bernhardas buvo užkietėjęs nacis.

Dutch Prince Bernhard 'was member of Nazi party' : Prince Bernhard and his daughter Queen Beatrix

Buvęs Bildebergo vienas iš vadų ir dirbęs naciams princas Bernhard su Beatrix.

Beatrix trečias sūnus, princas Constantijn aktyvus Bilderbergo grupės narys. Kitas pederastas, antras Beatrix vaikas priklausė Goldman Sachs finansinių banditų gaujai. Vyriausias Beatrix sūnus, būsimas Nyderlandų karalius, princas Willem-Alexander, visada lydi savo motiną į Bilderbergo Grupės sueigas.

 

Trys sūneliai – užkietėję globalistai.

Turtuose skendi ir Olandijos karališkoji šeima su karaliene Beatrix priešakyje. Ji yra ketvirtadalio naftos bendrovės „Royal Dutch/Shell“ bendrovės akcijų savininkė. Nyderlandams tuos pederastus karališkoje šeimoje išlaikyti per metus kainuoja net 39,6 mln. eurų. Į šią sumą net nėra įtrauktos išlaidos kaip apsauga, valstybiniai vizitai ar rūmų išlaikymas. Jei įtrauktume šias išlaidas, Nyderlandų karališkosios šeimos išlaikymo kaštai per metus jau siektų daugiau nei 100 mln. eurų.

 Karalienė Beatričė ir Valdas Adamkus (Tomo Vinicko nuotr., Alfa.lt)

Bilderbergo grupės narės Beatrix vizitas Kaune. Nyderlandų karalienė Beatrix kelionei tarp Vilniaus ir Kauno pasirinko  lėktuvą. Ji kartu su maždaug 200 besmegenių padugnių palyda iš Vilniaus oro uosto pakilo išnuomotu lėktuvu.

Nusilenkite vergai, karalienė atvažiuoja. Išbučiuokite kojas ir nežiūrėkite į akis ( toks protokolas )

Nyderlandų spaudoje nedažnai galima aptikti objektyvios informacijos apie šią globalistų šeimynėlę, nes specialus įsakymas reguliuoja žiniasklaidos ir karalienės bendravimą, nurodo informaciją, kurią galima viešai publikuoti ir kurios – ne.

Nuo 1954 metų veikia Bilderbergo grupė, vadinama šešėline pasaulio vyriausybe. Branduolį sudaro Europos monarchai, bankininkai ir globalistinių pažiūrų politikai. Bilderbergo Grupės idėjų centras – Valdymo Komitetas. Jį sudaro 3 ( masoniškas skaičius ) grupės po 13 ( ir vėl masoniškas skaičius ) žmonių. O patį smegenų centrą sudaro Konsultacinis Komitetas ( Round Table ) iš 9 ( 3-9-11-13 – masoniški skaičiai ) žmonių. Štai ir visa jų smegenų struktūra. Nacionalinėms vyriausybėms pavedama užduotis administruoti reikalus jų naudai. Informacijos per TV apie juos negausite, nes tą dalyką paaiškina pats David Rockefeller: „Būtų neįmanoma kurti bei įgyvendinti mūsų planus visos planetos mastu, jei apie tai būtų buvę prabilta prieš keliasdešimt metų. Laimė, pasaulis dėl savo sudėtingumo palankiai priima jo valdymą supervyriausybės asmenyje. Pasirodo, viršnacionalinė valdžia, vienijanti intelektualųjį elitą ( ??? ) ir pasaulio bankininkus, be jokių abejonių, yra labiau priimtinas pasaulio valdymo modelis, nei ankstesniais amžiais praktikuotas nacionalinis apsisprendimas. Todėl mes ir toliau liksime uždari, tuo dar labiau apsaugodami istorinių mūsų tikslų įgyvendinimą“.

Atvyksta David Rockefeller, Bill Gates.

Gerai padirbėjo šveicarų žurnalistai, kurie sugebėjo gauti Bilderbergo Grupės sąrašą. Štai pagrindiniai globalistai.

Belgium

 • Coene, Luc, Governor, National Bank of Belgium
 • Davignon, Etienne, Minister of State
 • Leysen, Thomas, Chairman, Umicore
 • China
 • Fu, Ying, Vice Minister of Foreign Affairs
 • Huang, Yiping, Professor of Economics, China Center for Economic Research, Peking University
 • Denmark
 • Eldrup, Anders, CEO, DONG Energy
 • Federspiel, Ulrik, Vice President, Global Affairs, Haldor Topsøe A/S
 • Schütze, Peter, Member of the Executive Management, Nordea Bank AB
 • Germany
 • Ackermann, Josef, Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank
 • Enders, Thomas, CEO, Airbus SAS
 • Löscher, Peter, President and CEO, Siemens AG
 • Nass, Matthias, Chief International Correspondent, Die Zeit
 • Steinbrück, Peer, Member of the Bundestag; Former Minister of Finance
 • Finland
 • Apunen, Matti, Director, Finnish Business and Policy Forum EVA
 • Johansson, Ole, Chairman, Confederation of the Finnish Industries EK
 • Ollila, Jorma, Chairman, Royal Dutch Shell
 • Pentikäinen, Mikael, Publisher and Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat
 • France
 • Baverez, Nicolas, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
 • Bazire, Nicolas, Managing Director, Groupe Arnault /LVMH
 • Castries, Henri de, Chairman and CEO, AXA
 • Lévy, Maurice, Chairman and CEO, Publicis Groupe S.A.
 • Montbrial, Thierry de, President, French Institute for International Relations
 • Roy, Olivier, Professor of Social and Political Theory, European University Institute
 • Great Britain
 • Agius, Marcus, Chairman, Barclays PLC
 • Flint, Douglas J., Group Chairman, HSBC Holdings
 • Kerr, John, Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell
 • Lambert, Richard, Independent Non-Executive Director, Ernst & Young
 • Mandelson, Peter, Member, House of Lords; Chairman, Global Counsel
 • Micklethwait, John, Editor-in-Chief, The Economist
 • Osborne, George, Chancellor of the Exchequer
 • Stewart, Rory, Member of Parliament
 • Taylor, J. Martin, Chairman, Syngenta International AG
 • Greece
 • David, George A., Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.
 • Hardouvelis, Gikas A., Chief Economist and Head of Research, Eurobank EFG
 • Papaconstantinou, George, Minister of Finance
 • Tsoukalis, Loukas, President, ELIAMEP Grisons
 • International Organizations
 • Almunia, Joaquín, Vice President, European Commission
 • Daele, Frans van, Chief of Staff to the President of the European Council
 • Kroes, Neelie, Vice President, European Commission; Commissioner for Digital Agenda
 • Lamy, Pascal, Director General, World Trade Organization
 • Rompuy, Herman van, President, European Council
 • Sheeran, Josette, Executive Director, United Nations World Food Programme
 • Solana Madariaga, Javier, President, ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics
 • Trichet, Jean-Claude, President, European Central Bank
 • Zoellick, Robert B., President, The World Bank Group
 • Ireland
 • Gallagher, Paul, Senior Counsel; Former Attorney General
 • McDowell, Michael, Senior Counsel, Law Library; Former Deputy Prime Minister
 • Sutherland, Peter D., Chairman, Goldman Sachs International
 • Italy
 • Bernabè, Franco, CEO, Telecom Italia SpA
 • Elkann, John, Chairman, Fiat S.p.A.
 • Monti, Mario, President, Univers Commerciale Luigi Bocconi
 • Scaroni, Paolo, CEO, Eni S.p.A.
 • Tremonti, Giulio, Minister of Economy and Finance
 • Canada
 • Carney, Mark J., Governor, Bank of Canada
 • Clark, Edmund, President and CEO, TD Bank Financial Group
 • McKenna, Frank, Deputy Chair, TD Bank Financial Group
 • Orbinksi, James, Professor of Medicine and Political Science, University of Toronto
 • Prichard, J. Robert S., Chair, Torys LLP
 • Reisman, Heather, Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc. Center, Brookings Institution
 • Netherlands
 • Bolland, Marc J., Chief Executive, Marks and Spencer Group plc
 • Chavannes, Marc E., Political Columnist, NRC Handelsblad; Professor of Journalism
 • Halberstadt, Victor, Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
 • H.M. the Queen of the Netherlands
 • Rosenthal, Uri, Minister of Foreign Affairs
 • Winter, Jaap W., Partner, De Brauw Blackstone Westbroek
 • Norway
 • Myklebust, Egil, Former Chairman of the Board of Directors SAS, sk Hydro ASA
 • H.R.H. Crown Prince Haakon of Norway
 • Ottersen, Ole Petter, Rector, University of Oslo
 • Solberg, Erna, Leader of the Conservative Party
 • Austria
 • Bronner, Oscar, CEO and Publisher, Standard Medien AG
 • Faymann, Werner, Federal Chancellor
 • Rothensteiner, Walter, Chairman of the Board, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
 • Scholten, Rudolf, Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
 • Portugal
 • Balsemão, Francisco Pinto, Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
 • Ferreira Alves, Clara, CEO, Claref LDA; writer
 • Nogueira Leite, António, Member of the Board, José de Mello Investimentos, SGPS, SA
 • Sweden
 • Mordashov, Alexey A., CEO, Severstal
  Sweden
 • Bildt, Carl, Minister of Foreign Affairs
 • Björling, Ewa, Minister for Trade
 • Wallenberg, Jacob, Chairman, Investor AB
 • Switzerland
 • Brabeck-Letmathe, Peter, Chairman, Nestlé S.A.
 • Groth, Hans, Senior Director, Healthcare Policy & Market Access, Oncology Business Unit, Pfizer Europe
 • Janom Steiner, Barbara, Head of the Department of Justice, Security and Health, Canton
 • Kudelski, André, Chairman and CEO, Kudelski Group SA
 • Leuthard, Doris, Federal Councillor
 • Schmid, Martin, President, Government of the Canton Grisons
 • Schweiger, Rolf, Ständerat
 • Soiron, Rolf, Chairman of the Board, Holcim Ltd., Lonza Ltd.
 • Vasella, Daniel L., Chairman, Novartis AG
 • Witmer, Jürg, Chairman, Givaudan SA and Clariant AG
 • Spain
 • Cebrián, Juan Luis, CEO, PRISA
 • Cospedal, María Dolores de, Secretary General, Partido Popular
 • León Gross, Bernardino, Secretary General of the Spanish Presidency
 • Nin Génova, Juan María, President and CEO, La Caixa
 • H.M. Queen Sofia of Spain
 • Turkey
 • Ciliv, Süreyya, CEO, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
 • Gülek Domac, Tayyibe, Former Minister of State
 • Koç, Mustafa V., Chairman, Koç Holding A.S.
 • Pekin, Sefika, Founding Partner, Pekin & Bayar Law Firm
 • USA
 • Alexander, Keith B., Commander, USCYBERCOM; Director, National Security Agency
 • Altman, Roger C., Chairman, Evercore Partners Inc.
 • Bezos, Jeff, Founder and CEO, Amazon.com
 • Collins, Timothy C., CEO, Ripplewood Holdings, LLC
 • Feldstein, Martin S., George F. Baker Professor of Economics, Harvard University
 • Hoffman, Reid, Co-founder and Executive Chairman, LinkedIn
 • Hughes, Chris R., Co-founder, Facebook
 • Jacobs, Kenneth M., Chairman & CEO, Lazard
 • Johnson, James A., Vice Chairman, Perseus, LLC
 • Jordan, Jr., Vernon E., Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
 • Keane, John M., Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
 • Kissinger, Henry A., Chairman, Kissinger Associates, Inc.
 • Kleinfeld, Klaus, Chairman and CEO, Alcoa
 • Kravis, Henry R., Co-Chairman and co-CEO, Kohlberg Kravis, Roberts & Co.
 • Kravis, Marie-Josée, Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
 • Li, Cheng, Senior Fellow and Director of Research, John L. Thornton China Center, Brookings Institution
 • Mundie, Craig J., Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
 • Orszag, Peter R., Vice Chairman, Citigroup Global Markets, Inc.
 • Perle, Richard N., Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 • Rockefeller, David, Former Chairman, Chase Manhattan Bank
 • Rose, Charlie, Executive Editor and Anchor, Charlie Rose
 • Rubin, Robert E., Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
 • Schmidt, Eric, Executive Chairman, Google Inc.
 • Steinberg, James B., Deputy Secretary of State
 • Thiel, Peter A., President, Clarium Capital Management, LLC
 • Varney, Christine A., Assistant Attorney General for Antitrust
 • Vaupel, James W., Founding Director, Max Planck Institute for Demographic Research
 • Warsh, Kevin, Former Governor, Federal Reserve Board
 • Wolfensohn, James D., Chairman, Wolfensohn & Company, LLC


Mane jau nebestebina Lietuvos spaudos išsigimimas.Didžiausias globalistų susiėjimas Šveicarijoje, St.Moritz mieste. Bet Lt spaudoje visiškai nieko. Tokia provincija ir visi paskendę LRyto ir Delfi Matricoje. Toliau plaunamos masei smegenys. Čia truputis informacijos angliškai apie Bilderbergo grupę, kurią paruošė olandai.  

Sitges, Spain 3-6 June 2010

Honorary Chairman

BEL Davignon, Etienne Vice Chairman, Suez-Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
GBR Agius, Marcus Chairman, Barclays Bank PLC
ESP Alierta, César Chairman and CEO, Telefónica
INT Almunia, Joaquín Commissioner, European Commission
USA Altman, Roger C. Chairman, Evercore Partners Inc.
USA Arrison, Sonia Author and policy analyst
SWE Bäckström, Urban Director General, Confederation of Swedish Enterprise
PRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
ITA Bernabè, Franco CEO, Telecom Italia S.p.A.
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
FIN Blåfield, Antti Senior Editorial Writer, Helsingin Sanomat
ESP Botín, Ana P. Executive Chairman, Banesto
NOR Brandtzæg, Svein Richard CEO, Norsk Hydro ASA
AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
TUR Çakir, Ruşen Journalist
CAN Campbell, Gordon Premier of British Columbia
ESP Carvajal Urquijo, Jaime Managing Director, Advent International
FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, PRISA
ESP Cisneros, Gustavo A. Chairman and CEO, Cisneros Group of Companies
CAN Clark, W. Edmund President and CEO, TD Bank Financial Group
USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
ITA Conti, Fulvio CEO and General Manager, Enel SpA
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.
DNK Eldrup, Anders CEO, DONG Energy
ITA Elkann, John Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
ESP Entrecanales, José M. Chairman, Acciona
DNK Federspiel, Ulrik Vice President Global Affairs, Haldor Topsøe A/S
USA Feldstein, Martin S. George F. Baker Professor of Economics, Harvard University
USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
AUT Fischer, Heinz Federal President
IRL Gallagher, Paul Attorney General
USA Gates, William H. Co-chair, Bill & Melinda Gates Foundation and Chairman, Microsoft Corporation
USA Gordon, Philip H. Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
INT Gucht, Karel de Commissioner, European Commission
TUR Gürel, Z. Damla Special Adviser to the President on EU Affairs
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
USA Holbrooke, Richard C. Special Representative for Afghanistan and Pakistan
NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING Group
USA Hormats, Robert D. Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs
BEL Huyghebaert, Jan Chairman of the Board of Directors, KBC Group
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc.
USA Kissinger, Henry A. Chairman, Kissinger Associates, Inc.
USA Kleinfeld, Klaus Chairman and CEO, Alcoa
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.Ş.
USA Kravis, Henry R. Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
USA Kravis, Marie-Josée Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission
USA Lander, Eric S. President and Director, Broad Institute of Harvard and MIT
FRA Lauvergeon, Anne Chairman of the Executive Board, AREVA
ESP León Gross, Bernardino Secretary General, Office of the Prime Minister
DEU Löscher, Peter Chairman of the Board of Management, Siemens AG
NOR Magnus, Birger Chairman, Storebrand ASA
CAN Mansbridge, Peter Chief Correspondent, Canadian Broadcasting Corporation
USA Mathews, Jessica T. President, Carnegie Endowment for International Peace
CAN McKenna, Frank Deputy Chair, TD Bank Financial Group
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
INT Moyo, Dambisa F. Economist and Author
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
USA Naím, Moisés Editor-in-Chief, Foreign Policy
NLD Netherlands, H.M. the Queen of the
ESP Nin Génova, Juan María President and CEO, La Caixa
DNK Nyrup Rasmussen, Poul Former Prime Minister
GBR Oldham, John National Clinical Lead for Quality and Productivity
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
USA Orszag, Peter R. Director, Office of Management and Budget
TUR Özilhan, Tuncay Chairman, Anadolu Group
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC Papaconstantinou, George Minister of Finance
USA Parker, Sean Managing Partner, Founders Fund
USA Pearl, Frank H. Chairman and CEO, Perseus, LLC
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
ESP Polanco, Ignacio Chairman, Grupo PRISA
CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
FRA Ramanantsoa, Bernard Dean, HEC Paris Group
PRT Rangel, Paulo Member, European Parliament
CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
SWE Renström, Lars President and CEO, Alfa Laval
NLD Rinnooy Kan, Alexander H.G. Chairman, Social and Economic Council of the Netherlands (SER)
ITA Rocca, Gianfelice Chairman, Techint
ESP Rodriguez Inciarte, Matías Executive Vice Chairman, Grupo Santander
USA Rose, Charlie Producer, Rose Communications
USA Rubin, Robert E. Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank
ITA Scaroni, Paolo CEO, Eni S.p.A.
USA Schmidt, Eric CEO and Chairman of the Board, Google
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
DEU Scholz, Olaf Vice Chairman, SPD
INT Sheeran, Josette Executive Director, United Nations World Food Programme
INT Solana Madariaga, Javier Former Secretary General, Council of the European Union
ESP Spain, H.M. the Queen of
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
INT Stigson, Björn President, World Business Council for Sustainable Development
USA Summers, Lawrence H. Director, National Economic Council
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, Goldman Sachs International
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
PRT Teixeira dos Santos, Fernando Minister of State and Finance
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
GRC Tsoukalis, Loukas President, ELIAMEP
INT Tumpel-Gugerell, Gertrude Member of the Executive Board, European Central Bank
USA Varney, Christine A. Assistant Attorney General for Antitrust
CHE Vasella, Daniel L. Chairman, Novartis AG
USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board
CHE Voser, Peter CEO, Royal Dutch Shell plc
FIN Wahlroos, Björn Chairman, Sampo plc
CHE Waldvogel, Francis A. Chairman, Novartis Venture Fund
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank
USA West, F.J. Bing Author
GBR Williams, Shirley Member, House of Lords
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
ESP Zapatero, José Luis Rodríguez Prime Minister
DEU Zetsche, Dieter Chairman, Daimler AG
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group

Rapporteurs

GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist
GBR Wooldridge, Adrian D. Business Correspondent, The Economist

Štai kokią galima rasti informaciją apie Bilderbergo grupę Wikipedijoje lietuvių kalba. Yra dar keletas straipsnių. Apie Bilderbergerius rašė ir Letas Palmaitis. Informacijos labai mažai. Užtat į TV laidas noriai yra kviečiamos raganos ir pederastai. Tai daroma su tikslu palaikant smegenų išplovimo lygį.

Eilinis jų susiėjimas įvyks birželio 9-12d. Šveicarijoje. Apie tai James Corbett :