Archive for the ‘Karl Marx’ Category

Pasaulinio komunizmo schema

Posted: 2011/12/02 in Karl Marx

Kapitalo savininkai skatins darbininkų klasę pirkti vis daugiau ir daugiau brangių prekių, namų, rykų, vers juos imti vis daugiau brangių kreditų, kol jų skolos taps nebepakeliamos. Atidėtos blogos skolos atves prie bankų bankrotų, jie bus nacionalizuoti, ir valstybė išeis į kelią, kuris galų gale atves prie komunizmo.

(Karl Marx, 1867.)