Lietuvoje žmonių kankinimas – įprastas reiškinys ( via laisvaslaikrastis.lt )

Posted: 2011/09/30 in Lietuva

Buvęs VSD šefo pavaduotojas ir dabartinis Seimo vicepirmininko Algio Čapliko  padėjėjas Dainius Dabašinskas gali džiaugtis, kad Generalinė prokuratūra jo veikloje įžvelgė tik tarnybinių įgaliojimų viršijimą, o nepateikė kaltinimų dėl žmonių grobimo ir kankinimo Lietuvoje.

 „ „Pagal tarptautinius įstatymus negalima slėpti fundamentalių žmogaus teisių pažeidimų, tokių kaip žmonių grobimas ir kankinimas, po skraiste „valstybės paslaptis“, kaip kad daro Lietuvos valstybės institucijos“, – sakė organizacijos „Amnesty International“ ekspertė Julia Hall. Vienas įtariamųjų – Abu Zubaydah, kuris buvo kalinamas ir kankinamas Lietuvoje, jau padavė ieškinį Strasbūro Žmogaus teisių teismui prieš Lietuvą dėl Žmogaus teisių konvencijos pažeidimo. Jeigu teismas pripažins, kad tyrimas dėl šio žmogaus kalinimo ir kankinimo Lietuvoje nebuvo atliktas ir kalti pareigūnai nenubausti, Lietuva bus pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių Konvenciją. Atsakydama į „Laisvo laikraščio“ klausimą, ką ji mano apie tai, kad Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus paneigė ką nors žinojęs apie slaptus CŽV kalėjimus, ir ar tai yra įmanoma, J.Hall atsakė: „Pati įdomiausia šios žmonių grobimo ir perdavimo programos dalis yra tai, kaip bendradarbiavo įvairių šalių slaptosios tarnybos. Mums neatrodo, kad aukšti valstybės pareigūnai žinojo, kas vyksta, ir daugelis kontaktų dėl kalėjimų statybos ir kalinių pervežimo vyko spec. Tarnybų lygmenyje. Mes nežinome, ar politiniai lyderiai buvo informuoti apie tokius dalykus“. Pagal tarptautinius įstatymus negalima slėpti fundamentalių žmogaus teisių pažeidimų, tokių kaip žmonių grobimas ir kankinimas, po skraiste „valstybės paslaptis“, kaip kad daro Lietuvos valstybės institucijos“, – sakė organizacijos „Amnesty International“ ekspertė Julia Hall. Vienas įtariamųjų – Abu Zubaydah, kuris buvo kalinamas ir kankinamas Lietuvoje, jau padavė ieškinį Strasbūro Žmogaus teisių teismui prieš Lietuvą dėl Žmogaus teisių konvencijos pažeidimo. Jeigu teismas pripažins, kad tyrimas dėl šio žmogaus kalinimo ir kankinimo Lietuvoje nebuvo atliktas ir kalti pareigūnai nenubausti, Lietuva bus pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių Konvenciją. Atsakydama į „Laisvo laikraščio“ klausimą, ką ji mano apie tai, kad Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus paneigė ką nors žinojęs apie slaptus CŽV kalėjimus, ir ar tai yra įmanoma, J.Hall atsakė: „Pati įdomiausia šios žmonių grobimo ir perdavimo programos dalis yra tai, kaip bendradarbiavo įvairių šalių slaptosios tarnybos. Mums neatrodo, kad aukšti valstybės pareigūnai žinojo, kas vyksta, ir daugelis kontaktų dėl kalėjimų statybos ir kalinių pervežimo vyko spec. Tarnybų lygmenyje. Mes nežinome, ar politiniai lyderiai buvo informuoti apie tokius dalykus“. Rugsėjo 29 d. spaudos konferencijoje organizacijos „Amnesty International“ atstovai pareiškė, kad Lietuva privalo nedelsiant atnaujinti nusikalstamų veikų tyrimą dėl savo dalyvavimo JAV perdavimo ir slapto kalinimo programose. JAV valdžios institucijos pripažino, kad 2002 – 2006 metais Lietuvoje veikė du slapti CŽV sulaikymo centrai. Pranešime taip pat pateikiama informacija apie Lietuvos dalyvavimą perdavimo operacijose ir siūlomi nauji kritiškai svarbūs tyrimo aspektai, kurių negalima palikti neištirtų. Vienas jų – kaltinimas, kad šiuo metu Guantanamo Bay kalinamas Abu Zubaydah buvo anksčiau laikomas CŽV slaptame kalėjime Lietuvoje. Organizacija taip pat ragina Lietuvą ištirti sąsajas su Lenkija ir Rumunija, kur, kaip yra tvirtinama, taip pat veikė slapti CŽV kalėjimai. Savo sprendimą motyvuodamas būtinybe apsaugoti valstybines paslaptis, 2011 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos Generalinis prokuroras nutraukė nusikalstamų veikų tyrimą dėl slaptų CŽV sulaikymo kalėjimų Lietuvos teritorijoje, taip ir nepaviešinęs jokios tyrimo informacijos. “Lietuvos valdžios institucijos neturėtų slėptis po “valstybės paslapčių“ skraiste ir šitaip trukdyti tinkamai ištirti kaltinimus dėl dingimų be žinios ir kankinimų. Niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn už tai, kad suteikė pagalbą JAV, šiai ruošiant slaptus centrus, nei už pažeidimus, kurie galėjo būti juose vykdomi,“ sakė “Amnesty International“ kovos su terorizmu ir žmogaus teisių Europoje ekspertė Julia Hali. “Lietuvos valdžios institucijos privalo atnaujinti savo tyrimą dėl šių veiksmų, o taip pat ir dėl JAV pareigūnų veiksmų, ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie bendrininkavo vykdant bet kokius pažeidimus.“

 

Po 2009 m. gruodžio mėn. atlikto parlamentinio tyrimo, Lietuva tapo pirmąja Europos valstybe, pripažinusia, kad jos teritorijoje veikė du slapti kalėjimai ir kad jos atstovai bendradarbiavo su JAV saugumo tarnybomis. Yra tvirtinama, kad JAV vykdytų programų metu, nuo 2001 m. pabaigos iki 2006 metų, visa eilė asmenų buvo neteisėtai kalinami ir pervežami j slaptus centrus trečiosiose šalyse, kur daugelis jų patyrė mušimus, miego ir maisto trūkumą bei kitokį netinkamą elgesį su jais. Kai kuriems “aukšto rango“ kaliniams buvo taikomi “waterboarding“ metodai (kai sukeliamas skendimo pojūtis).
“Vyriausybės ignoravo savo tarptautinius įsipareigojimus, valstybių pareigūnai pažeidė įstatymus. Dėl to kentėjo žmonės – įtariamieji būdavo paimami tiesiog iš miestų ir kaimų gatvių ir kankinami už tai neužsitraukiant jokios bausmės, kol jų šeimos neturėjo jokio supratimo apie jų likimą,“ sakė Julia Hali.
“Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė išsiskiria tuo, kad viešai pripažino, jog leido CŽV savo teritorijoje įkurti slaptus kalėjimus, ji vis tiek išlaiko savo stiprias pozicijas tarp kitų Europos valstybių, kurios liūdnai pagarsėjo tuo, kad nesugebėjo ištirti ir patraukti atsakomybėn jokio valstybės atstovo dėl žmogaus teisių pažeidimų, kurie, kaip yra žinoma, buvo vykdomi tokiuose centruose,“ sakė Julia Hali.
Kadangi Generalinis prokuroras iki šiol nesutinka atnaujinti tyrimą, nevyriausybinės organizacijos ieško būdų, kaip gauti daugiau informacijos apie valstybės atstovų ir agentūrų bendradarbiavimą su CŽV 2002 – 2006 metais, ir dėl to kreipiasi į visą eilę Lietuvos vyriausybės agentūrų bei kitų šaltinių.
Tokios nevyriausybinės organizacijos kaip “Amnesty International“, Vilniuje veikiantis Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Londone veikiančios “Reprieve“ ir “Interights“ organizacijos atskleidė naują informaciją apie perdavimo skrydžius ir jų sąsajas su nusileidimais Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse.
“Amnesty International“ ragina Lietuvos valdžios institucijas atlikti tyrimą, ypatingai atkreipiant dėmesį į tvirtinimus, kad Lietuvoje buvo kalinamas Abu Zubaydah, įskaitant informaciją apie 2005 m. vasario mėn. skrydį iš Maroko į Vilnių, kurią atskleidė Londone veikianti nevyriausybinė organizacija “Reprieve“.
Orlaivių nusileidimus Lietuvoje 2004 m. rugsėjo mėn. ir 2005 m. liepos mėn., kurie galėjo dalyvauti JAV perdavimo ir slapto kalinimo programose.
Sąsajas tarp orlaivių nusileidimų Lietuvoje ir visoje eilėje kitų Europos valstybių, įskaitant Lenkiją. “Egzistuoja pakankamai viešai paskelbtos informacijos, kuri leistų teigti, jog nusikalstamų veikų tyrimas privalo būti atnaujintas. Lietuvos valdžios institucijos turi raktą, kuriuo gali būti atrakinta visa tiesa apie jų valstybės vaidmenį perdavimo ir slapto kalinimo programose,“ sakė Julia Hali.

Darius Valys apgavo ir „Amnesty International“

„Lietuva sureagavo į kaltinimus žmonių grobimu kitaip nei kitos šalys, kurios buvo kaltinamos tuo pačiu, – sakė ji, – Parlamento tyrimas parengė devynių puslapių ataskaitą, kurioje buvo išsamiai surašyti visi skrydžiai bei buveinės, naudotos sulaikytiems laikyti. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2010 m. Sausį, ir jį vykdė Generalinė prokuratūra. Jis tęsėsi iki lapkričio mėn., ir kai mes grįžome pakalbėti su generaliniu prokuroru, kaip Lietuva atrodo šiame kontekste. Lapkričio 22 d. Susitikome su generaliniu prokuroru, ir buvome užtikrinti, kad tyrimas bus tęsiamas ir jie suinteresuoti gauti visą įmanomą informaciją. Tą kartą išvykome iš Lietuvos tikėdami, kad Lietuva tęs tą žmogaus teisių pažeidinėjimo tyrimą. Galite įsivaizduoti, kaip buvome nustebinti, kaip praėjus septynioms savaitėms sužinojome, kad ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas. Tyrimas buvo nutrauktas pagrindais, kuriuos mums labai sunku suprasti. Pirmiausiai, Generalinė prokuratūra nurodė, kad suėjo senaties terminas tiems nusikaltimams ištirti. Kalba eina apie tris VSD pareigūnus, kurie buvo minimi Parlamento tyrime (vienas jų – buvęs VSD direktoriaus Arvydo Pociaus pavaduotojas Dabašinskas – aut. Pastaba). Tyrimas atskleidė jų veiksmus, viršijant savo įgaliojimus, tačiau generalinis prokuroras nutraukė tyrimą, nurodydamas, kad suėjo senaties terminas. T.y. kad praėjo per daug metų, nuo to laiko, kai buvo įvykdyti nusikaltimai ( 2004-2005 m. – aut. pastaba), ir kai jie buvo išaiškinti. Tačiau Seimo komitetas nurodė, kad slapti kalėjimai Lietuvoje buvo pradėti statyti dar 2002 m., kitas – 2004 m. Mums sakė, kad senaties terminas dėl šio kaltinimo – įgaliojimo viršijimas – yra penkeri metai. Tai reiškia, kad tas senaties terminas buvo suėjęs jau 2009 m., kai tik prasidėjo Parlamento tyrimas. Todėl mums kyla labai daug klausimų dėl to, ar buvo pateiktas teisingas kaltinimas – tik dėl įgaliojimo viršijimo. Žymiai svarbesni dalykai yra neteisėtas žmonių gabenimas į Lietuvą, jų neteisėtas laikymas slaptuose kalėjimuose Lietuvoje, ir net galimas jų kankinimas čia. Mūsų galva, tai yra fundamentalių žmogaus teisių pažeidimas. Nėra senaties termino tokiems nusikaltimams, kaip žmonių grobimas ir kankinimas. Todėl mes tikimės, kad ši istorija Lietuvoje dar nesibaigė. Kita dalykas, mes norėjome sužinoti, kodėl šis turimas buvo nutrauktas. Tačiau iš Generalinės prokuratūros atsakymo sužinojome, kad bet kokiomis aplinkybėmis negausime jokios informacijos apie šį tyrimą, nes viskas remiasi „valstybės paslaptimis“. Ir todėl nei mes, nei nusikaltimų aukos negausime jokios informacijos apie šią bylą. Mes tiesiog nežinome, kokia informacija yra byloje, kas buvo apklaustas, kokie įrodymai surinkti. Mes nieko nežinome, ir tai reiškia, kad ir Lietuvos visuomenė nieko nežino. Tačiau pagal tarptautinius įstatymus negalima slėpti fundamentalių žmogaus teisių pažeidimų, tokių kaip žmonių grobimas ir kankinimas, po skraiste „valstybės paslaptis“. Todėl mums, kurie tikime žmogaus teisėmis, tyrimo nutraukimas dėl senaties termino neįtikino. Vos sužinoję, kad tas tyrimas nutraukęs, paskambinome generaliniam prokurorui, ir paprašėm, kad tyrimas būtų tęsiamas. Tačiau iki šiol to nebuvo padaryta. Prokurorai sugeba pateisinti savo veiksmus, sakydami, kad jie peržiūrėjo visus įrodymus, ir jų nepakanka“.

Pasak Julia Hall, jie septynis kartus kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir du kartus buvo susitikę su jos vadovu, prašydami tęsti tyrimą, tačiau atsakymų iki šiol nesulaukė. “Dar 2009 metais pasirodė informacija, kad Lietuva galėjo dalyvauti JAV CŽV “ypatingų perdavimų ir slaptų sulaikymų” programoje, po to įvykęs tyrimas Seuimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete konstatavo, kad iš tikrųjų Lietuva dalyvavo šioje programoje, – sakė Henrikas Mickevičius, – konkrečiai, Seimas konstatavo, kad viename iš tirtų objektų buvo sudarytos sąlygos laikyti sulaikytus asmenis. Su CŽV sulaikytų asmenų perdavimo programa susiję orlaiviai kelis kartus buvo nusileidę Lietuvos teritorijoje. Mažiausiai du kartus JAV pareigūnams buvo sudarytos nekliudomos sąlygos patekti prie šių orlaivių. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą 2010 m. sausio mėn., ir po metų tą tyrimą nutraukė, konstatavusi, kad nebuvo padaryta veikų, turinčių nusikaltimo požymių. Mūsų nuomone, prokuratūros veikla yra labai problematiška, tiriant šią istoriją. Kai kurios prokurorų išvados neramina, nes rodo tam tikrą Generalinės prokuratūros nesavarankiškumą. Prokuratūra turėjo pradėti ikiteisminį tyrimą, nelaukiant jokių Seimo išvadų, nes vykdant konstitucinę funkciją, prokuratūra turi pradėti tyrimą dėl galimos nusikalstamos veiklos, nepaisant ar kažkas kažką daro, ar yra kokios nors išvados. Tuo labiau, kad kalbame apie galimus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, ir galimus nusikaltimus Lietuvos Respublikos valdymo tvarkai ir kitus rimtus nusikaltimus. Ikiteisminio tyrimo ribos buvo analogiškos Seimo tyrimui, kitaip sakant, ikiteisminis tyrimas darė tą patį, ką jau buvo padaręs Seimas. Maža to, Seimas buvo pavedęs ištirti, ar nebuvo tarnybinių pareigų viršijimo tam tikrų VSD pareigūnų, ką prokuratūra ir atliko. Svarbiausia, kad paskaičius nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, taip ir lieka neaišku, kokiomis kryptimis buvo dirbama, ir kas konkrečiai buvo padaryta šioje byloje. Sakoma, kad viskas sudaro ikiteisminio tyrimo paslaptį, tuo labiau, kad byloje yra daug dokumentų, todėl informacija neteikiama. Todėl galima konkrečiai teigti, kad ne viskas buvo atlikta. Tuo labiau, kad yra gauta naujos informacijos. Ir ta informacija gauta ne iš kažkokių specializuotų, mokesčių mokėtojų išlaikomų institucijų, bet iš nevyriausybinių organizacijų, kurios pačios, nebūdamos profesionalios, surado papildomai informacijos. Tai svarbu, nes kalbama apie šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, o Lietuvai, kaip valstybei, kyla pareiga atlikti kruopštų tyrimą. O to nebuvo padaryta. Mes, kaip Žmogaus teisių stebėjimo institutas, norėčiau informuoti, ką mes padarėme. Nutarėme, kad parašysim užklausas daugeliui valstybinių įstaigų ir institucijų su prašymu pateikti informaciją. Buvo kreiptasi į Seimą, Užsienio reikalų ministeriją, VSD, Sienos apsaugos tarnyba, muitinę, VĮ “Oro navigacija” ir Civilinės aviacijos administraciją. Šiandien galiu pasakyti, kad tik dvi institucijos pateikė pakankamai išsamią informaciją – tai URM ir Sienos apsaugos tarnyba. VSD atsisakė teikti bet kokią informaciją. Dėl kitų įstaigų atsakymų – jų atsirašinėjimai yra apskųsti teismui, ir tikimės, kad teismai nurodys šioms įstaigoms, kad informacija yra teiktina. Apskritai jaučiame, kad valstybės įstaigos labai aplaidžiai žiūri į informacijos teikimą nevyriausybinėms organizacijoms. Jos neorima teikti, ir tam sugalvojama nepagrįsti argumentai, jaučiasi ir teisinis neraštingumas, nes atsisakymas grindžiamas neegzistuojančiais įstatymų pagrindais. Akivaizdu, kad valstybės institucijos jaučiasi tos informacijos savininkais ir monopolininkais. Toks įspūdis, kad informacijos rengėjai labai lengvai įslaptina informaciją, ir mums atsako, kad net tie, kas parengė įslaptintą informaciją, irgi yra įslaptinta”.
Ataskaitoje organizacija nurodo gavusi patvirtinimą apie iki šiol neskelbtą skrydį iš Maroko sostinės Rabato į Vilnių 2005 metų pradžioje. Į Vilnių vasario 17-osios vakarą atvykęs lėktuvas buvo užsakytas kompanijos, kuri siejama su CŽV kalinių pervežimo programa, teigia organizacija.
“Amnesty International“ teigimu, manoma, kad Rabate nuo 2004-ųjų pradžios buvo kalinamas palestinietis Abu Zubaydah. Apie jo galimą kalinimą Vilniuje praėjusių metų sausį pranešė kita nevyriausybinė organizacija “Reprieve“, tačiau prokurorai tuomet sakė negavę jokių tai patvirtinančių duomenų.
“Šio skrydžio laikas 2005 metų vasarį sutampa su galimais Abu Zubaydah perkėlimais iš Maroko į slaptus sulaikymo centrus Europoje“, – žurnalistams Vilniuje sakė “Amnesty International“ kovos su terorizmu ekspertė Julia Hall.
Palestinietis Abu Zubaydah buvo suimtas 2002 metais Pakistane. Jo teisininkų teigimu, vėliau jis buvo laikomas slaptuose centruose Tailande, Lenkijoje, Maroke ir Lietuvoje, o dabar yra liūdnai pagarsėjusiame Gvantanamo kalėjime. JAV iš pradžių jį įtarė užėmus aukštas pareigas “Al Qaeda“ teroristinėje organizacijoje, tačiau kaltinimų nepateikė iki šiol. Jo teisinė atstovė ketvirtadienį pranešė, kad Lietuva apskųsta Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl to, kad esą nepakankamai kruopščiai ištyrė galimą jo neteisėtą kalinimą šalyje.
Londone įsikūrusios organizacijos “Reprieve“ atstovas Croftonas Blackas (Croftonas Blekas) bendroje spaudos konferencijoje pranešė surinkęs duomenų, kad skrydį užsakė JAV įmonė “Computer Sciences Coorporation“, kuri dirbo su JAV kalinių pervežimo programose.
Jo teigimu, tiek Lietuvoje, tiek kitur surinkti duomenys parodė, kad lėktuvas “Boeing 727“ atskrido į Lietuvą 2005 metų vasario 17-osios vakarą per Jordaniją, o po pusantros valandos išvyko atgal per Islandiją.
“Mano klausimas – kiek daugiau buvo tokių skrydžių, tokių lėktuvų? Dėl to būtinas kruopštesnis informacijos tyrimas“, – sakė jis.
2009 metais atliktas parlamentinis tyrimas įvardijo du su CŽV siejamus skrydžius į Vilnių 2003 ir 2005 metais ir dar tris į Palangą 2005 ir 2006 metais, bet nė vienas iš tų skrydžių nebuvo iš Maroko.
“Amnesty International“ paragino prokuratūrą nedelsiant atnaujinti ikiteisminį tyrimą ir jame aiškintis ne tik Lietuvos, bet ir Jungtinių Valstijų pareigūnų galimus nusižengimus.
“Prašome nedelsiant atnaujinti kriminalinį tyrimą dėl Lietuvos prisidėjimo prie pervežimo ir slapto sulaikymo programų. Jis turi būti išsamus, nešališkas ir suteikti teisę dalyvauti galimoms aukoms“, – sakė J.Hall.
Ji pabrėžė, kad iš pradžių Lietuva teigiamai išsiskyrė Europoje, kai ėmėsi tyrimų dėl pranešimų apie galimus slaptus kalėjimus, tačiau prokuratūros sprendimas nutraukti tyrimą organizaciją nemaloniai nustebino.
Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad išsamiai analizuos pateiktą medžiagą ir, jei joje ras naujų, anksčiau netirtų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai, priims atitinkamus sprendimus dėl tyrimo atnaujinimo ir tokių aplinkybių patikrinimo.
Generalinė prokuratūra šiemet sausį nutraukė ikiteisminį tyrimą, susijusį su galimu CŽV kalėjimo veikimu Lietuvoje. Ikiteisminio tyrimo metu taip pat tirti buvusių Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovų veiksmai ir galimas jų piktnaudžiavimas. Prokuratūros pranešime spaudai teigiama, kad “Mečio Laurinkaus, Arvydo Pociaus ir Dainiaus Dabašinsko darbinėje veikloje yra drausminio nusižengimo požymių“, tačiau tyrimas nutraukiamas suėjus senaties terminui.
Prokuratūra tyrimą buvo pradėjusi po parlamentinio tyrimo, per kurį nenustatyta, ar į Lietuvą buvo atvežti CŽV sulaikyti asmenys, nors sąlygos tokiam pervežimui buvo.
Lietuvos vadovai sakė suprantantys, kad negaunant informacijos iš JAV ką nors daugiau nustatyti yra sudėtinga. Jungtinės Valstijos susilaiko nuo bet kokių komentarų dėl spėjamų CŽV kalėjimų.


Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s